logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE I PRZETARGU USTNEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POŁOŻONEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM Z PRZEZNACZENIEM POD GARAŻE TYMCZASOWE

O G Ł O S Z E N I E  O   P R Z E T A R G U 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r.  Dz. U. 102, poz.651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z dnia 22.09.2004r.) Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr  0050/35/2014 z dnia 14.05.2014r.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 6 działek o pow. 15 m 2 każda na okres 10 lat, położonego  w Gorzowie Śl. przy ulicy Chopina.

Szczegółowe informacje w załaczniku poniżej:

Informacje o wydzierżawianych nieruchomościach uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 5, ul. Wojska Polskiego 15 ,  telefonicznie pod nr 034 3594004, 3505710 wewn. 25, lub 26 oraz  na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl

 

                    Burmistrz Gorzowa Śl.

                    mgr inż. Artur Tomala

Gorzów Śląski, 05.06.2014 r. 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1343
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-06-05 14:01:15
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-06-06 12:19:40

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-06-06 12:19:40 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-06 08:56:01 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 15:07:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-06-05 14:49:59 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:47:59 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:47:30 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:45:29 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:42:32 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:41:20 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:40:15 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:39:42 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-06-05 14:16:43 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2014-06-05 14:15:50 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2014-06-05 14:14:02 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2014-06-05 14:06:36 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2014-06-05 14:03:21 Jadwiga Wiejowska Publikacja artykułu