logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o przetargu na lokal Wojska Polskiego 20 nr 3

Burmistrz Gorzowa Śląskiego Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu znajdującego się w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 20

koniec tekstu promocyjnego

Burmistrz Gorzowa Śląskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu.

I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości :

 1.Lokal mieszkalny nr 3, o pow. 73,73 m2, wyodrębniony na poddaszu budynku  mieszkalno-użytkowego, 4- lokalowego, znajdującego się w Gorzowie Śl, przy ul. Wojska    Polskiego 20, wraz  z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni  25,58 m2 i w budynku gospodarczym o pow. 38,29 m2 oraz udziałem wynoszącym 2308/10000  w częściach wspólnych budynku oraz gruntu tj. działki nr 2023/2 o pow.0,1503 ha. Dostęp    do lokalu przez strych. Lokal mieszkalny oraz budynek gospodarczy wymagają remontu

2.Nieruchomość posiada urządzoną KW OP1L/00011156/0, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających nieruchomość. Dla lokalu nie urządzono odrębnej KW. 3.Uzbrojenie : posesja  położona przy drodze asfaltowej (krajowej), sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna,  ogrzewanie –piec węglowy w pokoju.

4.Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego,    nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

5 Cena wywoławcza –  50.000,00  zł

II. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2014r. o godz. 900  w siedzibie tut. Urzędu      Miejskiego  pok. nr 5.

III.1 Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej czyli 5.000 zł  należy wpłacić do dnia 08.08.2014r (data wpływu wadium na konto) na konto Gminy Gorzów Śl nr 54-89-1058- 2005-0000-0013-0005 Bank Spółdzielczy .w Zawadzkiem O/Gorzów Śl.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 2.W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy  notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

V. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 

Gorzów Śląski 2014-07-07 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego 

Artur Tomala

Szczegółowe informacje w załączniku :

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1108
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-07-07 11:35:27
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-07 11:36:55