logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Lompy

Burmistrz Gorzowa Śląskiego ogłasza I publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Gorzowie Śląskim oznaczonejjako działki o nr : 1112,1114 i 1115 o pow. łącznej 0,0600 ha, położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Lompy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

koniec tekstu promocyjnego

BURMISTRZ   GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza  I  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Gorzowie Śl.

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1.Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki o nr : 1112,1114 i 1115 o pow. łącznej 0,0600 ha,  o kształcie trójkąta, położona w Gorzowie Śl., przy ul. Lompy,  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

  2.Posiada urządzoną KW OP1L/00025721/3 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających nieruchomość. Nieruchomość  wolna jest od wszelkich zobowiązań.

 3.Uzbrojenie: nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 42 i ul. Józefa Lompy, możliwość  podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej.

  4. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

  5. Cena wywoławcza brutto : 19.900 zł

II.  Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2014r o godz. 900 w siedzibie tut.  Urzędu pok. nr 5.

III. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 1.990  zł  należy wpłacić do dnia 11.08.2014r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr   54- 8909- 1058- 2005-       0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia       umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.  

Gorzów Śląski 2014-07-07

Burmistrz Gorzowa Śląskiego 

Artur Tomala

Szczegóły w załączniku: 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1166
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-07-07 11:58:26
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-07 12:07:31

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-07-07 12:07:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-07-07 12:03:00 Roland Fabianek Publikacja artykułu