logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja z obytych przetargów na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na lokalizacje garaży tymczasoych

Burmistrz Gorzowa Śląskiego. informuje, iż dnia 08.07.2014r. o godz. 900 w tutejszym Urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego na szkicu (w II szeregu) jako garaż nr 1 z przeznaczeniem pod tymczasową lokalizację garażu blaszanego, położonego w Gorzowie Śl., oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 2020 powierzchni 0,0015 ha, opisanego w KW OP1L/00010263/6. Wadium na w/w przetarg wpłaciła jedna osoba, która spełniła warunki dopuszczenia do przetargu. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosił 221,40 złotych (w tym 23 % podatek VAT).W wyniku przetargu osiągnięto roczny czynsz dzierżawny w wysokości 240,00 złotych brutto. Dzierżawcą w/w działki została Pani Bogusława Wielgosz

Burmistrz Gorzowa Śląskiego. informuje, iż dnia 08.07.2014r. o godz. 930 w tutejszym Urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego na szkicu (w II szeregu) jako garaż nr 2 z przeznaczeniem pod tymczasową lokalizację garażu blaszanego, położonego w Gorzowie Śl., oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 2020 powierzchni 0,0015 ha, opisanego w KW OP1L/00010263/6. Wadium na w/w przetarg wpłaciła jedna osoba, która  spełniła warunki dopuszczenia do przetargu. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosił 221,40 złotych (w tym 23 % podatek VAT).W wyniku przetargu osiągnięto roczny czynsz dzierżawny w wysokości 240,00 złotych brutto. Dzierżawcą w/w działki został Pan Edward Bielec.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego. informuje, iż dnia 08.07.2014r. o godz. 1000 w tutejszym Urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego na szkicu (w II szeregu) jako garaż nr 3 z przeznaczeniem pod tymczasową lokalizację garażu blaszanego, położonego w Gorzowie Śl., oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 2020 powierzchni 0,0015 ha, opisanego w KW OP1L/00010263/6. Wadium na w/w przetarg wpłaciła jedna osoba, która spełniła warunki dopuszczenia do przetargu. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosił 221,40 złotych (w tym 23 % podatek VAT).W wyniku przetargu osiągnięto roczny czynsz dzierżawny w wysokości 240,00 złotych brutto. Dzierżawcą w/w działki została Pani Urszula Lacka.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego. informuje, iż dnia 08.07.2014r. o godz. 1030 w tutejszym Urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego na szkicu (w II szeregu) jako garaż nr 4 z przeznaczeniem pod tymczasową lokalizację garażu blaszanego, położonego w Gorzowie Śl., oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 2020 powierzchni 0,0015 ha, opisanego w KW OP1L/00010263/6. Wadium na w/w przetarg wpłaciła jedna osoba, która spełniła warunki dopuszczenia do przetargu. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosił 221,40 złotych (w tym 23 % podatek VAT).W wyniku przetargu osiągnięto roczny czynsz dzierżawny w wysokości 240,00 złotych brutto. Dzierżawcą w/w działki został Pan Stanisław Bryś.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego. informuje, iż dnia 08.07.2014r. o godz. 1100 w tutejszym Urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego na szkicu (w II szeregu) jako garaż nr 5 z przeznaczeniem pod tymczasową lokalizację garażu blaszanego, położonego w Gorzowie Śl., oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 2020 powierzchni 0,0015 ha, opisanego w KW OP1L/00010263/6. Wadium na w/w przetarg wpłaciła jedna osoba, która spełniła warunki dopuszczenia do przetargu. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosił 221,40 złotych (w tym 23 % podatek VAT).W wyniku przetargu osiągnięto roczny czynsz dzierżawny w wysokości 240,00 złotych brutto. Dzierżawcą w/w działki został Pan Grzegorz Antosik.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego. informuje, iż dnia 08.07.2014r. o godz. 1130 w tutejszym Urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego na szkicu (w II szeregu) jako garaż nr 6 z przeznaczeniem pod tymczasową lokalizację garażu blaszanego, położonego w Gorzowie Śl., oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 2020 powierzchni 0,0015 ha, opisanego w KW OP1L/00010263/6. Wadium na w/w przetarg wpłaciła jedna osoba, która spełniła warunki dopuszczenia do przetargu. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosił 221,40 złotych (w tym 23 % podatek VAT).W wyniku przetargu osiągnięto roczny czynsz dzierżawny w wysokości 240,00 złotych brutto. Dzierżawcą w/w działki została Pani Czesława Frasołowicz.

Metryka

Liczba odwiedzin 1415
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba publikująca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Wieczorek
Data opublikowania 2014-07-15 10:31:44
Zmodyfikował Małgorzata Wieczorek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-15 10:35:24