logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. oznaczonej jako działka nr 556

OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.

ogłasza  I  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Gorzowie Śl.

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1. Działka niezabudowana nr 556 o pow. 0,5874 ha,  oznaczona wg. ewidencji gruntów  jako sad na roli klasy IVb,  położona w Gorzowie Śl., w sąsiedztwie gruntów ornych w pobliżu  terenów przemysłowych (piekarnia, firma Aludesign), obecnie stanowiąca nieużytek porośnięty trawami , samosiejkami brzozy i starymi drzewkami owocowymi.
  2. Dla działki prowadzona jest KW OP1L/00006805/7 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w  działach III figuruje ciężar realny dotyczący służebności dojazdu do niej. W dziale  IV brak jest zapisów obciążających nieruchomość. Nieruchomość  wolna jest od wszelkich zobowiązań.
  3. Uzbrojenie: nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do mediów, dojazd z drogi  krajowej nr 42 drogami stanowiącymi własność prywatną, oznaczonymi jako działki nr nr  546, 547, 548 i 554 na których ustanowiono służebność dojazdu.
  4. Nieruchomość leży poza zasięgiem planu zagospodarowania przestrzennego.
  5. Cena wywoławcza : 10.600 zł.

II.  Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2014r o godz. 930 w siedzibie tut.  Urzędu pok. nr 5.

III. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 1.060 zł  należy wpłacić do dnia       01.09.2014r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śl nr   54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że  wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia  umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym  powiadomi zainteresowane strony.  

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25.

Z up. Burmistrza 

mgr Roland Fabianek

Sekretarz Miasta

Gorzów Śl. dnia 30.07.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1210
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba publikująca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Wieczorek
Data opublikowania 2014-07-30 09:42:40
Zmodyfikował Małgorzata Wieczorek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-30 09:48:12