logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Pierwszy dowód osobisty

Pierwszy dowód osobisty

PODSTAWA PRAWNA 
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 1984 r. Nr 32 , poz. 174 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r.; Nr 112, poz. 1182).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość

2.       2 fotografie 3,50cm x 4,50 cm (lewy półprofil),

3.       Akt urodzenia lub zawarcia związku małżeńskiego, jeśli miejsce urodzenia lub zawarcia związku małżeńskiego jest inne niż gmina Gorzów Śląski,

4.       Dowód wpłaty.

II. OPŁATY
Opłata administracyjna:
Za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Około 30 dni od momentu złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY

VI. UWAGI
Wniosek o wydanie dowodu osobistego jak również odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

Osoby w wieku 13-16 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Fotografia winna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

 

Pierwszy dowód osobisty, dodana 2005-08-11
 


Miejsce załatwienia:
 
Pokój 26


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Mirosława Gilowska


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004 wew. 39


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 -16.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
Około 30 dni od momentu złożenia wniosku


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Wydanie dokumentu


Opłaty administracyjne:
 
Za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 1984 r. Nr 32 , poz. 174 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r.; Nr 112, poz. 1182).
 
Uwagi:
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego jak również odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

Osoby w wieku 13-16 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Fotografia winna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1256
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 13:54:21
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 13:54:21