logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór

 

Kogo dotyczy:
 
Sprawa dotyczy osób składających wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Miejsce załatwienia:
 
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Iwona Mycka-Kocemba


Telefon informacyjny:
 
34/ 35 05 710 wew. 54


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
pn., wt., czw., pt. 7.15 - 15.00 oraz śr. 7.30 - 15.30


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
załacznik do wniosku
 
Podstawy prawne:
 
ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
SKO w Opolu

 

Metryka

Liczba odwiedzin 5253
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 14:03:38
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 15:39:02