logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

 

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia  11 października 2017 roku.

 

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


            Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.108.2017 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 6 października 2017 rok w sprawie : konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 25 października 2017 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Kamil Surowiec podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi, opinie proponowanych zmian w programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 25 października  2017 roku:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

Z dopiskiem „Konsultacje”


                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                                                            ARTUR TOMALA

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2712
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2017-10-11 12:38:32
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-11 12:38:32