logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Ogłoszenia, zawiadomienia, konsultacje

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024 - 2030

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024–2030

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.205.2023.SR z 05-10-2023r.

W załączniku poniżej Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR PO.ZUZ.2.4210.205.2023.SR

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.204.2023.SR z 05-10-2023r.

W załączniku poniżej Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR PO.ZUZ.2.4210.204.2023.SR

OBWIESZCZENIE w sprawie wydłużenia prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Sprzedaż samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego marki FORD TUS

   

OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji IZP-IV.062.1.2023

OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.159.2023.SR z 11-07-2023r.

UWAGA! Właściciele nieruchomości położonych w okolicy drogi krajowej DK 42/45 W załączniku poniżej znajduje się

OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PP.ZUZ.2.4210.159.2023.SR z 12-06-2023r.

  UWAGA! Właściciele nieruchomości położonych w okolicy drogi krajowej DK 42/45 W załączniku poniżej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PP.ZUZ.2.4210.80.2023.GW z 25-05-2023r.

W załączniku poniżej obwieszczenie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników z zakresu sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników z zakresu

Sprzedaż końcowa paliwa stałego (węgla kamiennego)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Nieruchomość położona w: Obręb Gorzów Śląski - działka nr 1844. Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

  Nieruchomości położone w: Obręb Gorzów Śląski - działka nr 2229 i 2356 Więcej szczegółów w załączniku

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

  Nieruchomości położone w: Obręb Gorzów Śląski - działka nr 1118 i nr 4/1. Więcej szczegółów w

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 08-07-2021r. Obręb Gorzów Śląski

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

UWAGA MIESZKAŃCY! ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO OKREŚLA NAKAZY I ZAKAZY NA TERENIE ZAGROŻONYM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ- AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ U ŚWIŃ.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Obręb Więckowice, działka nr 303 o powierzchni 0,0281 ha Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Deklaracja Dostępności GUS

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2

Informacja o konsultacjach społecznych aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM USZYCE, ARKUSZ MAPY 4, DZIAŁKA NR 772/2

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.596m.2020.BK z dnia 19 stycznia 2021r. o wszczęciu

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

POZWOLENIA WODNOPRAWNE - informacja

Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego organ

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2020

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  5 października 2018 roku.  

Protokół z konsultacji - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  11 października 2017 roku.  

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY WLOTU DROGI GMINNEJ - ULICA MICKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 42

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2017

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  30 października 2016 roku.   dotycząca

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2016

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  30 października 2015

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2015

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w

Zawiadomenie Starosty Oleskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznmych.

  Starosta Oleski

Konsultacje Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi.

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku.

Powszechny Spis Rolny 2010r.

Od 1 września do 31 października br. przeprowadzone zostanie największe ogólnopolskie

OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO