logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2021

14 06/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

09 06/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

09 06/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.75.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

09 06/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

28 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMIKTRZA NR 0050.71.2021 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWKI ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

20 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.70.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

20 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.69.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

20 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.68.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIKERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

21 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.67.2021 W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY GORZÓW SL. UCHWALONEGO DNIA 25.02.2021 UCHWAŁĄ NR XXV/201/2021

26 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

18 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

18 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.64.2021 W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ FORMY UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

28 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMITRZA NR 0050.63.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

28 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2021 W SPRAWIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.61.2021 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.60.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

28 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.NA 2021 ROK

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

09 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

09 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2021 W SPAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

09 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.55.2021 W SPAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA D/S GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

06 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2021 W SPRAWE PRZYJĘCIA "PLANU WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2021-2023"

02 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.18.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 03.02.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

02 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.13.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 27.01.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

29 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2021 W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UZYTKOWYCH

31 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.48.2021 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

25 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2021 W SPRAWIE WYŁĄCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚL.

22 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.46.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

30 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2021 W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

17 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.43.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

16 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.42.2021 W SPRAWIE POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

15 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.41.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

07 05/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.40.2021 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

04 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.39.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.38.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2021 W SPRAWIE CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNYCH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

01 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

30 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.35.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.34.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.33.2021 W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ FORMY UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORTZÓW SL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.32.2021 W SPRAWIE PRZENIESIENIA NA WYŻSZE STANOWISKO W RAMACH AWANSU WEWNĘTRZNEGO

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.31.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.30.2021 W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.29.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

23 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.28.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DS. OBORNY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BHP

23 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.27.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0151/24/2006 Z DNIA 10 MAJA 2006R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE, STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚLĄSKIM ORAZ NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

22 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.26.2021 W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA D/S DOSTĘPNOŚCI

17 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.25.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GORZOWA Śl. NR 0050.13.2021. Z DNIA 27.01.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

17 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.24.2021 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY DAROWIZNY

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.23.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.22.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2021 ROK

15 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.21.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKEIGO W GORZOWIE ŚL.

11 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2021 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG

10 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.19.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL. ORAZ USTALENIA REGULAMINU JEJ PRACY

03 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.18.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

01 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.17.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

04 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

29 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.15.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUTNOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

15 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.14.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

27 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.13.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

27 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.12.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.

27 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.11.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINENGO BIURA SPISOWEGO DLA PRZEPROWADZENIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021

21 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.10.2021 W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ FORMY UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLN IENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOMKALI UŻYTKOWYCH

20 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.9.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA D/S REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

15 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.8.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

15 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

03 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.6.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

20 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.5.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

20 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.4.2021 W SPRAWIE USTALENIA P[LANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.3.2021 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO DO WYKONYWANIA PRAC SPISOWYCH PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 R.

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.2.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.1.2021 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY