logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2021

04 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.39.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.38.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2021 W SPRAWIE CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNYCH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

01 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.34.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.33.2021 W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ FORMY UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORTZÓW SL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.32.2021 W SPRAWIE PRZENIESIENIA NA WYŻSZE STANOWISKO W RAMACH AWANSU WEWNĘTRZNEGO

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.31.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

26 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.30.2021 W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.29.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

23 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.28.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DS. OBORNY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BHP

23 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.27.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0151/24/2006 Z DNIA 10 MAJA 2006R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE, STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚLĄSKIM ORAZ NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

22 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.26.2021 W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA D/S DOSTĘPNOŚCI

17 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.25.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GORZOWA Śl. NR 0050.13.2021. Z DNIA 27.01.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

17 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.24.2021 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY DAROWIZNY

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.23.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

03 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.22.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2021 ROK

15 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.21.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKEIGO W GORZOWIE ŚL.

11 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2021 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG

10 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.19.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL. ORAZ USTALENIA REGULAMINU JEJ PRACY

03 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.18.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

01 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.17.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

04 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

29 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.15.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUTNOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

15 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.14.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

27 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.13.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

27 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.12.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.

27 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.11.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINENGO BIURA SPISOWEGO DLA PRZEPROWADZENIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021

21 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.10.2021 W SPRAWIE SZCZEGÓLNEJ FORMY UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLN IENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOMKALI UŻYTKOWYCH

20 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.9.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA D/S REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

15 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.8.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

15 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

03 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.6.2021 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

20 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.5.2021 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

20 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.4.2021 W SPRAWIE USTALENIA P[LANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2021 ROK

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.3.2021 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO DO WYKONYWANIA PRAC SPISOWYCH PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 R.

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.2.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.1.2021 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY