logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego nr 0050.147.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.146.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 01.08.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE N

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY LOKALU MIESZKALNEGO NALEŻĄCEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH

ZARZĄDZENIE N R

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA

ZARZĄDZENIE N

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 08.07.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI MERCEDES 412D/35 W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OCHOTNICZNEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASTRZYGOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI ŻUK A-15-B W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OCHOTNICZNEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASTRZYGOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29.06.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA DO WERYFIKACJI WARUNKÓW ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA PRZED WYPŁATĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGNIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGIO

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO NR 0050.113.2022 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8.06.2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMIMY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DAROWIZNY

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA LOKALE MIESZKALNE NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FNANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.05.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.05.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 13.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 13.05.2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZM,IANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY WE ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DAROWIZNY

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIOUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU NR 0050.77.2022 BURMISTRZ GORZOWA ŚL. Z DNIA 22.04.2022 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ŻUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27.04.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANOWICE

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW ZA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYMUSOWEGO DOPROWADZENIA OSÓB DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.133.2021 Z 07.10.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.7.2021 Z 15.01.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2022 BURMSTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2022 BURMISTRZA GORZOWA SL. W SPFRAWIE WYŁĄCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO I LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNGO W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNGO W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWEADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. w spraw

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA STAŁEGO DYŻURU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2022 Z DNIA 31.03.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2022 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA MGOPS W GORZOWIE ŚL. JAKO JEDNOSTKI PODLEGŁEJ DO REALIZACJI W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZŁOWICACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTOTA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH, KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZEIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE ŚL., KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL,.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2022 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZNIE NR 0050.49.2022 BURMISTRZA GORZOWA SL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL. NA LATA 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2022 BURMITRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.