logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.232.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.11.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.225.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA ROKOWAŃ PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANOWICE DZIAŁKA NR 183 O POWIERZCHNI 0,0773 HA ARKUSZ MAPY 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.223.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9.11.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9.11.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT OBOWIĄZUJĄCEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 02.11.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 99/1 O POWIERZCHNI 0,2028 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 02.11.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZU ZA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.215.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2022.1327)

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE: WŁĄCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z

ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19.10.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19.10.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1317/1

ZARZĄDZENIE NR 0050. 211 .2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUZYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENUE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.209.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANZIACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 6.10.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.206.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.205.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2016 Z DNIA 07.12.2016 W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZANIA SZACOWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA

ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMIONY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.198.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28.09.2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM PRZYNALEŻNYM I UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU I GRUNTU POŁOŻONEGO W PAWŁOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28.09.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1059

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28.09.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 26.09.2022 R. W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE Nr 0050.194.2022 BURMISTRZA GORZOWA Śl. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.193.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 ROKU W SPRAWIE: WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH NA CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.187.2022 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8.09.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKIM ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPFAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2022 BURMISTRZA GOROWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2022 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU NA WLOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI ODBIORU DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL. ORAZ USTALENIA REGULAMINU JEJ PRACY

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIEMNIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIEMNIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL. JAKO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DO REALIZACJI W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego nr 0050.147.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.146.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 01.08.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE N

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY LOKALU MIESZKALNEGO NALEŻĄCEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH

ZARZĄDZENIE N R

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA

ZARZĄDZENIE N

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 08.07.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI MERCEDES 412D/35 W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OCHOTNICZNEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASTRZYGOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI ŻUK A-15-B W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OCHOTNICZNEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASTRZYGOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI ŚRODKA TRWAŁEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29.06.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2022 ROK