logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.04.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 766/1 O POWIERZCHNI 0,0162 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.04.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 477 O POWIERZCHNI 0,0600 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OSP GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9.04.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NNA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W ZASADACH (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 14.03.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 08.03.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.03.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO D/S OBSŁUGI INFORMATYKI W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2024 BURMSITRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UTWORZENIA PUNKTU KONTAKTOWEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WSPARCIA PRZEZ PAŃSTWO - GOSPODARZA DLA SIŁ ZBROJNYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29.02.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ORAZ NALICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO STRAŻAKOM OSP I KANDYDATOM NA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ODWOŁANIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.02.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.02.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.02.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2024 W SPRAWIE WŁĄCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.18.2024 W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 31.01.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZOW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJADZÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATRIAŁOWEGO I USŁUG

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 16.01.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU FUNKCJONOWANIA, OSBŁUGI I EKSPLOATACJI SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW I PROWADZENIA POSTĘPOWAŃIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. DOT. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODARTKU VAT

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL. DO REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 05.12.2014 O KARCIE DUŻEJ RODZINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z 17.12.2021 O DODATKU OSŁONOWYM, W ZWIĄZKU Z ART. 411 UST. 10R USTAWY Z 27.04.2001 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY