logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.07.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030

ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI I UDZIELENIA AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMU TELEINFORMARTYCZNEGO PROSNA Z-1 PRZEZNACZONEGO DO PRZETWARZANIA INFORMCJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI ZASTRZEŻONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYPŁATY BONU ENERGETYCZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050104.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYPŁATY BONU ENERGETYCZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYPŁATY BONU ENERGETYCZNEGO

Zarządzenie nr 0050.102.2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Gorzów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20.06.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 18.06.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICZO-GASNICZEGO STEYR/DAIMLER-GBA 3,5/24

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 04.06.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 03.06.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2024 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE ORGANIZACJI GŁÓWNEGO STANOWISKA KIEROWANIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W STAŁEJ SIEDZIBIE I W ZAPASOWYM MIEJSCU PRACY W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, A TAKŻE W CZASIE WOJNY.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2024 W SPRAWIE powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo – Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2024 BUMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH /PSZOK/

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.05.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.05.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie powołania stałej komisji odbioru dostaw, usług i robót budowlanych

0ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 22.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2024 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO ZAPLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I WDROŻENIA DO EKSPLOATACJI SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO "PROSNA Z-1" PRZEZNACZONEGO DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH MAKSYMALNĄ KLAUZULĄ ZASTRZEŻONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA ADMINISTRATORA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO "PROSNA Z-1" PRZEZNACZONEGO DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH MAKSYMALNĄ KALUZULĄ ZASTRZEŻONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.04.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 766/1 O POWIERZCHNI 0,0162 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.04.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 477 O POWIERZCHNI 0,0600 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OSP GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9.04.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NNA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W ZASADACH (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMIOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMIOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE 0050.42.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 14.03.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 08.03.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.03.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO D/S OBSŁUGI INFORMATYKI W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2024 BURMSITRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UTWORZENIA PUNKTU KONTAKTOWEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WSPARCIA PRZEZ PAŃSTWO - GOSPODARZA DLA SIŁ ZBROJNYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29.02.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ORAZ NALICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO STRAŻAKOM OSP I KANDYDATOM NA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ODWOŁANIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.02.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.02.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.02.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2024 W SPRAWIE WŁĄCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.18.2024 W SPRAWIE USTALENIA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego STEYR/DAIMLER- GBA 3,5/24

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 31.01.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZOW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJADZÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATRIAŁOWEGO I USŁUG

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 16.01.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU FUNKCJONOWANIA, OSBŁUGI I EKSPLOATACJI SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2024 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK