logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Gospodarki Komunalnej GK-VII

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 21A
tel. +48 34 350 57 10 wew. 154
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu -  Rafał Meryk


 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy:

 • Planowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy
 • Zlecanie prac bieżącego utrzymania oraz ich późniejsze nadzorowanie i odbieranie.

 

Utrzymanie zieleni gminnej oraz zakładanie nowych terenów zieleni:

 • Planowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni gminnej.
 • Zlecanie prac bieżącego utrzymania oraz ich późniejsze nadzorowanie i odbieranie.
 • Planowanie i zakładanie nowych terenów zieleni gminnej.

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: opis przedmiotu zamówienia, szacunek wartości zamówienia, współpraca przy opracowywaniu umowy
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconego zadania odbioru i zagospodarowania odpadów
 • Prowadzenie Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Prowadzenie dokumentacji w systemie Baza Danych o Odpadach.
 • Prowadzenie sprawozdawczości
 • Opracowywanie projektów uchwał.

 

Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym:

 • Kształtowanie polityki gospodarowania komunalnym zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Prowadzenie spraw najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Naliczanie czynszu za wynajem lokalu.
 • Prowadzenie spraw modernizacji komunalnego zasobu lokalowego.
 • Inicjowanie i koordynowanie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na remonty i modernizacje komunalnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego.

Nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych.

Prowadzenie wszelkich działań związanych z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski” oraz eliminacja ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

Sprawowanie nadzoru nad gospodarką wodno – ściekową.

Prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Referat.

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1373
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Tomasz Olejnik
Data opublikowania 2020-03-06 15:09:59
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-01 14:54:09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-03-01 14:54:09 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:33:48 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-08-06 13:17:35 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-10 09:47:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 10:38:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 09:27:16 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 09:23:04 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:12:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 15:09:59 Lidia Famuła Publikacja artykułu