logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Konsultacje społeczne

04 11/2020

SPRAWOZDANIE ZPRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWYO DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

15 10/2020

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

04 09/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

30 06/2020

INFORMACJA NADLEŚNICTWA OLESNO O WSZCZĘCIU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WZGLĘDEM OBSZARÓW (LASÓW REFERENCYJNYCH)

22 10/2019

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2020

07 10/2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  
12 07/2019

RAPORT BURMISTRZA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

29 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2019 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.