logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamówienia publiczne 2022 - poniżej 130 000 złotych

23 05/2022

Dostawa myjki ciśnieniowej oraz kosy spalinowej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
20 05/2022

WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
18 05/2022

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI na lata 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I RAPORTU Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2020-2021

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
18 05/2022

Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
06 05/2022

Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
28 03/2022

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice - etap I"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
05 01/2022

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
05 01/2022

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 1. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach” 2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej