logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamównienia publiczne 2021 - poniżej 130 000 złotych

21 10/2021

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
18 10/2021

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O oraz drogi gminnej wewnętrznej w Skrońsku"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
09 09/2021

Remonty cząstkowe dróg gminnych

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
01 09/2021

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2021

  dot. postępowania na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Gorzów Śląski w roku
17 08/2021

Odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
29 07/2021

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 467/31; 468/31; 470/31; 305/65 w Kozłowicach - Etap I

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
09 07/2021

Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
10 06/2021

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzów Śląski"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
25 05/2021

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 1. Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych: "Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim" 2. "Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
28 04/2021

Postawienie kredytu do dyspozycji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
22 04/2021

"Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych: "Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kościelnej 7"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
16 04/2021

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
17 03/2021

Czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Gminę Gorzów Śląski w roku 2021

05 03/2021

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Budowa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gorzów Śląski"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
19 02/2021

Zakup regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej