logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamówienia publiczne 2019 - poniżej 30 000 euro

28 11/2019

Bieżąca obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
25 11/2019

Dostawa drukarki laserowej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
12 11/2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 w gminie gorzów śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej  
05 11/2019

renowacja pomnika zwycięstwa i wolności

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
29 10/2019

Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych oraz remont mostu na rzece Piaska

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
03 10/2019

wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy gorzów śląski - postępowanie rozstrzygnięte

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego!!!
25 09/2019

rozbudowa sieci wodociągowej w gminie gorzów śląski w miejscowościach Krzyżanowice i Uszyce - postępowanie rozstrzygnięte

13 08/2019

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2019 - postępowanie rozstrzygnięte

31 05/2019

roboty budowlane adaptacyjno - modernizacyjne dostosowujące istniejące pomieszczenie na potrzeby Punktu Konsultacyjnego - postępowanie rozstrzygnięte

16 04/2019

Remonty cząstkowe dróg gminnych - postępowanie rozstrzygnięte

15 04/2019

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne - postępowanie rozstrzygnięte

09 04/2019

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi" - postępowanie rozstrzygnięte

14 03/2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach" - postępowanie rozstrzygnięte

05 03/2019

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap I) - postępowanie rozstrzygnięte