logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Referat Finansowy /FN-II/

Wojska Polskiego 15
I piętro , biuro nr 15, 15a, 16, 17 
tel. +48 34 350 57 10 wew. 127, 128, 140, 159, 130, 160
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Referatem kieruje Skarbnik Miasta - mgr Katarzyna Sówka


Do zadań Referatu Finansowego należy:

 

Finanse Gminy i księgowość budżetowa:

 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Gminy.,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i monitoringiem wieloletniej prognozy finansowej,
 • prowadzenie pełnej obsługi księgowej budżetu,
 • obsługa kredytów, pożyczek zaciąganych przez Gminę,
 • prowadzenie obsługi księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
 • bieżąca kontrola, i weryfikacja dokumentów oraz rozliczeń wydatków realizowanych przy pomocy środków unijnych i krajowych przekazywanych w formie dotacji,
 • opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i opracowanie planu finansowego na zadania zlecone Gminie,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń przysługujących pracownikom,
 • prowadzenie ewidencji księgowej inwestycji gminnych oraz środków trwałych,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • ewidencja i windykacja należności majątkowych i niemajątkowych budżetu Gminy,
 • nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
 • rozliczanie czynszów,
 • analiza efektywności działania spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały lub akcje, oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z tytułu podatku VAT.

 

Księgowość podatkowa:

 • kontrola składanych przez podatników deklaracji i informacji w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych,
 • bieżąca analiza poszczególnych kont podatników dotyczących opłat i podatków,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie udzielonej pomocy publicznej, w tym wydawanie w tym zakresie zaświadczeń,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym w sprawie egzekucji podatków,
 • wydawanie zaświadczeń:
  1. o nie zaleganiu w podatkach,
  2. o stanie zaległości podatkowych.

 

Wymiar i pobór lokalnych podatków i opłat:

 • określenie wymiaru oraz poboru podatków i opłat: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów,
 • prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych,
 • przygotowanie decyzji w sprawie udzielania ulg, umorzeń i odraczania terminów płatności w zakresie podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportowych,
 • prowadzanie zmian do wymiaru podatku na podstawie zawiadomień w sprawie zmian w rejestrze gruntów,
 • wydawanie zaświadczeń:
  1. o dochodowości z gospodarstw rolnych
  2. o stanie posiadania gospodarstw rolnych

  

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu.


 

Metryka

Liczba odwiedzin 5235
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Katarzyna Sówka
Data opublikowania 2016-07-12 14:13:05
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-10 12:19:49

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-02-10 12:19:49 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 12:46:38 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 13:23:14 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-01-20 11:11:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:23:07 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:37:58 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 11:03:52 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-06 14:55:18 Lidia Famuła Edycja artykułu
2017-06-09 12:55:47 Anna Sikora Edycja artykułu
2016-09-12 09:20:49 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-08-12 10:10:47 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-11 09:20:17 Lidia Famuła Publikacja artykułu