logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Urząd Stanu Cywilnego /USC/

Wojska Polskiego 15
II piętro , biuro nr 23
tel. +48 34 350 57 10 wew. 139, 150
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr inż. Donata Orzeszyna-Gajewska

 


 

 • Kancelaria materiałów niejawnych:
  a. przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z kancelarii materiałów
  niejawnych,
  b. przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom zadekretowanej zgodnie z
  kompetencjami korespondencji niejawnej,
  c. prowadzenie ewidencji materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d. bieżąca kontrola terminowego załatwiania spraw,
  e. zabezpieczenie pomieszczenia kancelarii materiałów niejawnych.

 

 • Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:
  a. sporządzanie aktów małżeństwa w trybie zwykłym, w tym udzielanie ślubów cywilnych,
  b. sporządzanie aktów urodzeń i zgonów w trybie zwykłym, w tym nadawanie nr PESEL, zameldowanie
  noworodka i wymeldowanie osób zmarłych,
  c. podejmowanie czynności w sprawach dotyczących:
  - prostowania, uzupełniania oraz odtwarzania aktu stanu cywilnego,
  - transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  - wydawania odmownych decyzji administracyjnych z zakresu stanu cywilnego oraz postanowień,
  - wydawanie decyzji w sprawie imion i/lub nazwisk,
  - wydawanie odpisów stanu cywilnego, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowania oświadczeń zgodnie z
  obowiązującymi przepisami wynikającymi z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach
  stanu cywilnego,
  - wykonywania innych czynności materialno-technicznych nie skutkujących sporządzaniem aktu stanu
  cywilnego.
  d. prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów stanu cywilnego,
  e. przenoszenie aktów stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych oraz przypisków do centralnego Rejestru
  Stanu Cywilnego prowadzonego przez ministerstwo ds. informatyzacji w systemie teleinformatycznym,
  f. unieważnianie aktów stanu cywilnego bądź wzmianek dodatkowych błędnie zarejestrowanych w systemie,
  g. przyjmowanie zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez
  Wojewodę Opolskiego procedury odznaczenia jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie,
  h. współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji
  dotyczącej stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
  i. prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami w sprawie zapisów w
  aktach stany cywilnego,
  j. aktualizacja rejestru stanu cywilnego oraz PESEL w zakresie zmian w aktach stanu cywilnego (w tym
  usuwanie rozbieżności),
  k. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  l. prowadzenie archiwum USC oraz przekazywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu
  cywilnego do archiwum państwowego po upływie czasu ich przechowywania,
  m. pozyskiwanie i przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej.

 

 • W zakresie dowodów osobistych:
  a. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu
  osobistego, wydawanie dowodów osobistych,
  b. wprowadzanie, weryfikowanie oraz aktualizowanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych,
  c. występowanie o nadanie nr PESEL dla obywateli zamieszkujących poza granicami RP, ubiegającymi się o
  wydanie dowodu osobistego,
  d. udostępnianie danych RDO w trybie jednostkowym,
  e. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  f. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w RDO.

 

 • Wybory i referenda.

 

 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań.

Metryka

Liczba odwiedzin 3447
Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Domata Orzeszyna-Gajewska
Data opublikowania 2020-03-09 12:33:56
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-20 11:34:45

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-20 11:34:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:22:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:27:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 14:37:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 14:32:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:35:52 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:34:59 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:28:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:24:09 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:56:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:39:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:35:58 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:33:56 Lidia Famuła Publikacja artykułu