logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamówienia publiczne 2022 - poniżej 130 000 złotych

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN: LIKWIDACJA INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

LIKWIDACJA INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI BUDYNKU MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej

WYMIANA I REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2022

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzów Śląski”

Dostawa myjki ciśnieniowej oraz kosy spalinowej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI na lata 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I RAPORTU Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2020-2021

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice - etap I"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 1. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach” 2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej