logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

"Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy.

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:
„Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Umowa z dnia 06.02.2020, Nr 00513-6935-UM0810873/19.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3386
Osoba wprowadzająca informację Marcin Grabowski
Osoba publikująca informację Marcin Grabowski
Osoba odpowiedzialna za informację Marcin Grabowski
Data opublikowania 2020-02-24 10:34:55
Zmodyfikował Marcin Grabowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-02-24 10:34:55