logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego

nowa podstrona, dodana 2014-03-17

 

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 12 marca 2014 roku

?w sprawie: wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26,poz.134,Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

?§ 1.

Do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląski, ul. Rynek 4, sala widowiskowa.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam pełnomocnikowi do spraw wyborów urzędnikowi wyborczemu w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

?§ 3.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

§ 2.

zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2014

Metryka

Liczba odwiedzin 4660
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-03-17 11:08:07
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-03-17 11:08:53

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-03-17 11:08:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-17 11:08:07 Roland Fabianek Publikacja artykułu