logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2020 ROK

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1278
Osoba wprowadzająca informację Anna Sikora
Osoba publikująca informację Anna Sikora
Osoba odpowiedzialna za informację Anna Sikora
Data opublikowania 2021-06-18 13:32:06
Zmodyfikował Anna Sikora
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-18 13:32:06