logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

INFORMACJA PUBLICZNA

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Nieruchomość położona w: Obręb Gorzów Śląski - działki nr 1844, 1841,1840, 1839 Więcej

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.205.2023.SR z 05-10-2023r.

W załączniku poniżej Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR PO.ZUZ.2.4210.205.2023.SR

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.204.2023.SR z 05-10-2023r.

W załączniku poniżej Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR PO.ZUZ.2.4210.204.2023.SR

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/30/2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2023 R. UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU KORZYSTANIA Z WÓD KANAŁU GLIWICKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY OPOLSKIEGO NR 0510/P/29/2023 Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU KORZYSTANIA Z WÓD KANAŁU GLIWICKIEGO

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.159.2023.SR z 11-07-2023r.

UWAGA! Właściciele nieruchomości położonych w okolicy drogi krajowej DK 42/45 W załączniku poniżej znajduje się

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PP.ZUZ.2.4210.80.2023.GW z 30-06-2023r.

W załączniku poniżej obwieszczenie (zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR

OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PP.ZUZ.2.4210.159.2023.SR z 12-06-2023r.

  UWAGA! Właściciele nieruchomości położonych w okolicy drogi krajowej DK 42/45 W załączniku poniżej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PP.ZUZ.2.4210.80.2023.GW z 25-05-2023r.

W załączniku poniżej obwieszczenie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NR

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników z zakresu sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników z zakresu

Sprzedaż końcowa paliwa stałego (węgla kamiennego)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

informacja publiczna dt.preferencyjnej sprzedaży węgla

informacja publiczna dt. umów zawartych z OSP działających w trybie art.7.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o OSP

Udzielenie informacji publicznej dt. alarmowania w jedn. OSP Gorzów Śląski

Informacja publiczna, dt. prowadzonych obecnie postępowań adm. w sprawie wydanych warunków zabudowy, decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, oraz wydanych decyzji w tych sprawach w latach 2018-2022

uwaga! złóż deklarację

Dnia 30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Nieruchomość położona w: Obręb Gorzów Śląski - działka nr 1844. Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 03-09-2021r. Obręb Uszyce -szczegółowy wykaz

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 08-07-2021r. Obręb Gorzów Śląski

UWAGA MIESZKAŃCY! ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO OKREŚLA NAKAZY I ZAKAZY NA TERENIE ZAGROŻONYM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ- AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ U ŚWIŃ.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Obręb Więckowice, działka nr 303 o powierzchni 0,0281 ha Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM USZYCE, ARKUSZ MAPY 4, DZIAŁKA NR 772/2

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa