logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

INFORMACJA PUBLICZNA

informacja publiczna dt.preferencyjnej sprzedaży węgla

informacja publiczna dt. umów zawartych z OSP działających w trybie art.7.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o OSP

Udzielenie informacji publicznej dt. alarmowania w jedn. OSP Gorzów Śląski

Informacja publiczna, dt. prowadzonych obecnie postępowań adm. w sprawie wydanych warunków zabudowy, decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, oraz wydanych decyzji w tych sprawach w latach 2018-2022

uwaga! złóż deklarację

Dnia 30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Nieruchomość położona w: Obręb Gorzów Śląski - działka nr 1844. Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 03-09-2021r. Obręb Uszyce -szczegółowy wykaz

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 08-07-2021r. Obręb Gorzów Śląski

UWAGA MIESZKAŃCY! ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO OKREŚLA NAKAZY I ZAKAZY NA TERENIE ZAGROŻONYM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ- AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ U ŚWIŃ.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Obręb Więckowice, działka nr 303 o powierzchni 0,0281 ha Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM USZYCE, ARKUSZ MAPY 4, DZIAŁKA NR 772/2

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa