logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Gospodarka lokalowa

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAMIANY LOKALU KOMUNALNEGO wykaz z dnia 26.02.2024 r.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO wykaz z dnia 26.02.2024 r.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU KOMUNALNEGO wykaz z dnia 26.02.2024 r.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODOWACÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY 08.02.2024 R.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW NA NAJEM SOCJALNY LOKALU (WYKAZ Z DNIA 29.12.2023)

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAMIANY LOKALU (WYKAZ Z DNIA 29.12.2023)

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY (WYKAZ Z DNIA 29.12.2023 )

Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieokreślony (wykaz z dnia 07.12.2023 r.)

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU (16.10.2023 r.)

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO (16.10.2023 r.)

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY (16.10.2023 r.)

Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieokreślony (wykaz z dnia 28.09.2023 r.)

wykaz osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego (wykaz z dnia 19.07.2023 r.)

wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu (wykaz z dnia 19.07.2023 r.)

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY (wykaz z dnia 19.07.2023 r.)

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY Z DNIA 3.07.2023 ROKU.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO NA DZIEŃ 13.04.2023 R.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU NA DZIEŃ 13.04.2023 R.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY NA DZIEŃ 13.04.2023 R.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 28.03.2023 R.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY NA DZIEŃ 05.12.2022 R.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU NA DZIEŃ 05.12.2022 R.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO NA DZIEŃ 05.12.2022 R.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU z dnia 16-11-2022 r.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY z dnia 16-11-2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE: WŁĄCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z

Wykaz lokali i pomieszczeń przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU NA DZIEŃ 16-08-2022 r.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO NA DZIEŃ 16-08-2022 r.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY NA DZIEŃ 16-08-2022 r.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO Z DNIA 21-07-2022 R.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU Z DNIA 21-07-2022 R.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 21-07-2022 R.

Wykaz osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego na dzień 01-06-2022

Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na dzień 01-06-2022

Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony na dzień 01-06-2022

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO z dnia 12-05-2022 r.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY z dnia 12-05-2022 r.

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU z dnia 12-05-2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2022 BURMISTRZA GORZOWA SL. W SPFRAWIE WYŁĄCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO I LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚL.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIU UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU NA DZIEŃ 07.02.2022 R.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW ZAKWALFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO NA DZIEŃ 07.02.2022 R.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NA CZAS NIEOZNACZONY NA DZIEŃ 07.02.2022 R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. GORZOŁKI 1

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO Z DNIA 21-01-2022

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 21-01-2022

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO Z DNIA 08-12-2021

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFOKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU Z DNIA 08-12-2021

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 08-12-2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY ULICY RYNEK 12

Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieoznaczony

Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFOKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

Ogłoszenie dot. szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności

Wykaz wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu socjalnego lokalu

Wykaz wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieoznaczony