logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.

                                                                         

                      

            ZARZĄDZENIE Nr 0050. 93.2014          

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 1 grudnia 2014r

                                                              

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży.

 

                         Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 poz.518 ze zm.) w wykonaniu uchwały  Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 03.11.2011r w sprawie „wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Kobylej Górze i Zdziechowicach”

zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka nr 485/3, o pow. 0,1876 ha, położoną w Zdziechowicach nr 23,  km 2, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntu rolnego, opisaną w KW OP1L/00032763/1 -bez obciążeń.

Dla w/w działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w studium –zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Dojazd drogą gminną, utwardzoną.

Na działce znajduje się 2 kondygnacyjny, ( z poddaszem użytkowym)  murowany budynek,  po byłej szkole podstawowej, o pow. użytkowej  401,45 m2, kryty dachówką-karpiówką. Budynek ostatnio użytkowany był tylko częściowo jako świetlica wiejska, reszta nie była użytkowana od kilkunastu lat. Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej, budynek ogrzewany był przez piece kaflowe, istniejąca instalacja CO nie ma pieca. 

Cena sprzedaży nieruchomości - 68.000 zł

 

§ 2

 

Termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie  podany w odrębnym ogłoszeniu.   

 

§ 3

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 4 do 25 grudnia 2014r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,  przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz.518)  upływa z dniem  15 stycznia 2015r.r.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

Metryka

Liczba odwiedzin 10277
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-12-02 12:53:58
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-12-02 12:55:02