logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1042
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2020-10-15 13:17:56
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-15 13:17:56