logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.03.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.03.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO, ARKUSZ MAPY 4, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1 O POWIERZCHNI 0,1971 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZASAD PRZYDZIELANIA PRACOWNIKOM URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL. OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10.03.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.02.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 15.02.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODATKU VAT

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODATKU VAT

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI PODATKU VAT

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Gorzów Śląski z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 26.01.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 26.01.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLAOTOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA MINIMALNYCH STAWEK CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA DO STOSOWANIA "PLANU DYSTRYBUCJI PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM NA WYPDAEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL."

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY GORZÓW ŚL. DO REALIZACJI PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023 REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.01.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 914 O POWIERZCHNI 0,2031 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 915 O POWIERZCHNI 0,1303 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WYŁĄCZONYCH SPOD STOSOWANIA USTAWY Z 11.09.2019 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130.000,00 ZŁ. NETTO

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY