logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.121.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.120.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.119.2018 W SPRAWIE ZMIANY POLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2018 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH NA CZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.116.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.115.2018 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.114.2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BUR,MISTRZA NR 0050.113.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.112.2018 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELI Z GMINY GORZÓW ŚL. DO SKŁADÓW GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI W PSP W GORZOWIE ŚL. I W RADŁOWIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.111.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.110.2018 W SPRAWIE AKTUALIZACJI WARTOŚCI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.109.2018 W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ WYJAŚNIENIA ZAKSIĘGOWANYCH STANÓW ŚRODKÓW TRWAŁYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.108.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.107.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.105.2018 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.106.2018 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2018/2019

ZARZĄDZENIE BUR,MISTRZA NR 0050.104.2018 W SPRAWIE AKTUALIZACJI INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO ZARZĄDZENIA NR 0050.103.2018 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 05.11.2018 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.103.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.102.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.101.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.100.2018 W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZAMIANY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.98.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.97.2018 W SPRAWIE ZASAD PRZEKAZANIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W GORZOWIE ŚL." DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.96.2018 W SPRAWIE ZMIANY POLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.95.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ D/S OPINIOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAM.NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr 0050.94.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI W CELU PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN UPRAWY KUKURYDZY W GOSPODARSTWIE ROLNYM ANDRZEJA KOTOWICZA W BUDZOWIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2018 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKA OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.90.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2018 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.88.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.86.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.85.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2018 W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZAMIANY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2018 W SPRAWIE POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.79.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2018 W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.77.2018 W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZÓW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.75.2018 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

Zarzadzenie Burmistrza Nr 0050.74.2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2018 W SPRAWIE SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO MARKI JELCZ L090M/S

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.72.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.71.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.70.2018 W SPRAWUE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.69.2018 W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZARZĄDZENIU Z DNIA 20.06.2018 R.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.68.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.67.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.64.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.63.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA Śl.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.61.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.60.2018 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.53.2018 ORAZ NR 0050.54.2018 Z 15.06.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2018 W SPRAWIE COFNIĘCIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z WYŁĄCZENIEM WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2018 W SPRAWIE COFNIĘCIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.55.2018 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2018 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAZNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.48.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.46.2018 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2018 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.43.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO UŻYCZENIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.42.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.41.2018 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.40.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr 0050.39.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.38.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.35.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.34.3018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.33.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.32.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.31.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.30.2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA IV PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.29.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.28.2018 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.27.2018 W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PLANU WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2018-2020"

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.26.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.25.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.24.2018 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.23.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.22.2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI