logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.127 W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W USZYCACH UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USZYCACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.126 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 R.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.125 W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. ROZBUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH USZYCE, KRZYŻANOWICE, KOZŁOWICE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.124 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.092 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.123 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.122 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.121 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.120 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.119 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.118 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.117 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.116 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.115 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.114 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.113 W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZENIA SZACOWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.112 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.111 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.;0050.109 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.108 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELI Z GMINY GORZÓW ŚLĄSKI DO SKŁADÓW GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W GIMNAZJACH W GORZOWIE ŚLĄSKIM I W RADŁOWIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.107 W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZAMIANY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.106 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.105 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.103 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.102 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA2017 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.101 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.100 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.099 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.098 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.097 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2016/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.096 W SPRAWIE COFNIĘCIA UPOWAŻNIENIADO WYDAWANIADECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻĄCYCH DO WŁĄSNOŚCI GMIN W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.093 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.095 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.094 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.091 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.089 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.088 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W jAMACH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.087 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.086 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.085 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.084 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.083 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.081 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.080 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO IV PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 2114 POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.079 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WIĘCKOWICE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.078 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ZA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.077 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.076 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.075 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.074 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.073 W SPRAWIE POŁĄCZENIA MIESZKAŃ NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.072 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.071 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.070 W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA STAŁEGO DYŻURU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.069 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.068 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.067 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA O POWIERZENIU OBOWIĄZKÓW PANI URSZULI KELER DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.066 W SPRAWIE POWOŁANIA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.065 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.064 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.063 W SPRAWIE UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.062 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.061 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.060 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.059 W SPRAWIE PRZEKAZANIA KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU W GOŁEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.058 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.057 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.055 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.054 W SPRAWIE PRZEKAZANIA BUDYNKU UŻYTKOWO-MIESZKALNEGO W ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.053 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.051 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI D/S INWENTARYZACJI BUDYNKU GMINNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOZŁOWICACH PRZY UL. NOWEJ NR 5

ZARZĄDZENIE NR 2016.0050.050 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.049 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.048 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr 2016.0050.047 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.046 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.045 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 2114 POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.044 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.043 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.042 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.041 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.040 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Zarządzenie nr 2016.0050.039: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr 2016.0050.038:zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2016 rok

Zarządzenie nr 2016.0050.037:ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Więckowice

Zarządzenie nr 2016.0050.036:zmian w planie wydatków na 2016 rok

Zarządzenie nr 2016.0050.035: zmian w planie wydatków na 2016 rok

Zarządzenie nr 2016.0050.034: przekazania budynku użytkowo-mieszkalnego w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

Zarządzenie 2016.0050.033:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gorzowa Śl.

Zarządzenie nr 2016.0050.032: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2016 rok

Zarządzenie nr 2016.0050.031: zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 2016.0050.030: oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy Gorzów Śl. oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 2016.0050.029: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr 2016.0050.028: ustalenia ceny wywoławaczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 2114 położonej w Gorzowie Śl.