logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 13.09.2021
Przejdź do wersji aktualnej

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2021

Gorzów Śląski, dnia 13 września 2021 roku

BOP-V.6232.1.2021

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Gorzów Śląski w roku 2021”

Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji przedmiotowego zamówienia, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Logistyka Odpadów Sp z o.o.

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

Cena brutto: demontaż, transport, unieszkodliwienie – 26 550,72 zł;

Cena brutto: transport, unieszkodliwienie – 30 026,92 zł

Cena ofertowa brutto (poz. a + b): 56 577,64 zł

  

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

 

W terminie do dnia 10 września 2021 roku, złożono następujące oferty:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne„AGRAF” Agnieszka Skórka

Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska

Cena brutto: demontaż, transport, unieszkodliwienie – 19 438,92 zł;

Cena brutto: transport, unieszkodliwienie – 43 539,03 zł

Cena ofertowa brutto (poz. a + b): 62 977,95 zł

 

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2021-09-01 14:28:39
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-13 13:41:34

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-01-18 13:52:06 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-09-13 13:47:13 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-09-13 13:43:02 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-09-13 13:42:09 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-09-13 13:41:34 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-09-08 10:00:34 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-09-01 14:28:39 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu