logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamówienia publiczne 2022 - poniżej 130 000 złotych

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO BAZALTOWEGO NA DROGI GMINNE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra - Pakoszów

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN: LIKWIDACJA INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

LIKWIDACJA INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI BUDYNKU MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej

WYMIANA I REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2022

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzów Śląski”

Dostawa myjki ciśnieniowej oraz kosy spalinowej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI na lata 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029, PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I RAPORTU Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2020-2021

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice - etap I"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 1. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach” 2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej