logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamównienia publiczne 2020 - poniżej 30 000 euro

Dostawa i montaż bariery ochronnej w ciągu drogi gminnej 100823 O w m. Skrońsko

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 w gminie gorzów śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Analiza podatkowa i bilansowa w zakresie skutków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kościelnej 7

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Zakup i dostawa opału do obiektów stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na sezon grzewczy 2020/2021

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kluczborskiej 7

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wycena nieruchomości zabudowanej oraz środków technicznych stanowiących składniki likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Renowacja pylonów przy Pomniku Zwycięstwa i Wolności w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2021 - 2024

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap III) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2020

Remont mostu na rzece Piaska w miejscowości Pawłowice

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Remonty cząstkowe dróg gminnych

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: "Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Zakup bramek do gry w piłkę nożną.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

"Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Dostawa wraz z montażem platformy i szybu dźwigowego zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY GORZOW ŚLĄSKI

UWAGA! Wprowadza się zmiany w treści zapytania ofertowego dla zadania

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka chodnika na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i Jana Jaronia w Gorzowie Śląskim"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap II)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

"Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy.

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o 

Dostawa Projektora BenQ MH733 wraz z kartą WiFi WDRT8192

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap II)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg i chodników na terenie Gminy Gorzów Śląski

Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa