logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2022 Z DNIA 31.03.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr 0050.39.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.29.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach

Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach

Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach

Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.2016

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.

 

Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.2015

                                           

Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.

                                           

Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.2015

                                           

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.

                                           

Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.

                                           

Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.