logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

SPRAWOZDANIE ZPRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWYO DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2417
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2020-11-04 12:46:37
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2020-11-04 12:46:37