logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

RAFAŁ KOTARSKI

 

e-mail: burmistrz@gorzowslaski.pl

 


46 - 310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
tel.  +48 34 350 57 10 
fax. +48 34 350 57 10 wew. 142
e-mail: um@gorzowslaski.pl

 

Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków funkcję Burmistrza pełni jego Zastępca lub Sekretarz na podstawie udzielonego upoważnienia.

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a przede wszystkim :

 • kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz.
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • może upoważnić Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie działalności Gminy.

Burmistrzowi podlega bezpośrednio:

 • Zastępca Burmistrza /ZBR/
 • Sekretarz Miasta /SEK/,
 • Skarbnik Miasta /SK/,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych /IODO/,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych /PIN/,
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa /GRL-III/,
 • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego  /IZP-IV/,
 • Urząd Stanu Cywilnego /USC/.

 Do zadań Burmistrza, jako kierownika Urzędu należy:

 • Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i współpraca z organami tej administracji.
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
 • Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy po zasięgnięciu opinii Sekretarza.
 • Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu.
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 • Zlecanie przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wykonywanie innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 Skargi i wnioski

Skargi i wnioski Burmistrz Gorzowa Śląskiego przyjmuje w każdą środę w godzinach od 14.30 do 15.30

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 26206
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Morawiec
Data opublikowania 2016-06-25 18:45:12
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-29 12:54:54

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-07-29 12:54:54 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-07-29 12:51:13 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-07-29 12:47:12 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-07-29 12:46:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-05-27 11:22:24 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-05-27 11:22:08 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2021-05-20 12:41:46 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2016-09-12 14:33:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-06-25 19:52:49 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-06-25 18:53:54 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-06-25 18:52:23 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-06-25 18:52:04 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-06-25 18:46:04 Marek Morawiec Edycja artykułu
2015-04-09 11:34:10 Kamil Surowiec Publikacja artykułu