logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Konsultacje społeczne

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024 - 2030

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Gorzów Śląski

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA 2023 ROK

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”

Ogłoszenie  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Strategii Rozwoju

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w wydłużenia terminu konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 26

SPRAWOZDANIE ZPRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWYO DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA NADLEŚNICTWA OLESNO O WSZCZĘCIU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WZGLĘDEM OBSZARÓW (LASÓW REFERENCYJNYCH)

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2020

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  

RAPORT BURMISTRZA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2019 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.