logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 października 2021 roku.

 

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.


            Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.141.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia
26 października 2021 roku w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.
z 2020 r. poz.1057 ze zm.) w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 9 listopada 2021 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Michalina Stelmach inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji. Uwagi, opinie proponowanych zmian
w programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 9 listopada 2021 roku:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

Z dopiskiem „Konsultacje”


                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

                                                                                            RAFAŁ KOTARSKI

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1801
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2021-10-26 13:27:36
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-26 13:27:36