logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

rozpoczęcie pracy obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO w dniu 9 czerwca 2024 r.

obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w okręgu wyborczym nr 12.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Terminy pierwszych posiedzeń OKW

Postanowienie Komisarza

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

Informacja komisarza wyborczego w opolu III w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gorzów Śląski

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego, związany z przyjmowaniem zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie burmistrza gorzowa śląskiego z dnia 10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Informację Rejonowej Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego