logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU 15 PAŻDZIERNIKA 2023 R.

OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA SENATORÓW

obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - prezentacja

Informacja o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Postanowienia w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO D/S OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji

Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Postanowienie nr 232/2023 komisarza wyborczego w Opolu III w sprawie zmian w podziale gminy Gorzów śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o okręgach wyborczych - wyciąg

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia obwodów głosowania w gminie Gorzów Śląski.

  Komisarz Wyborczy w Opolu III postanowieniem 232/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku dokonał zmian w podziale Gminy Gorzów Śląski na

Jak zostać członkiem OKW.

  Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Zadania obwodowej komisji wyborczej

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

  Na podstawie art.  28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [Dopisanie do spisu

Wytyczne i wzory dokumentów PKW

  https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_aktualnosci

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienia wraz z kalendarzem wyborczym: