logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamównienia publiczne 2018 - poniżej 30 000 euro

Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2018/2019 W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI - postępowanie rozstrzygnięte

Świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goła - postępowanie rozstrzygnięte

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla MGOK w Gorzowie Śląskim. - Postępowanie rozstrzygnięte

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Dostawa mebli, krzeseł oraz foteli dla MGOK w Gorzowie Śląskim. - postępowanie rozstrzygnięte

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim ul. Chopina - postępowanie rozstrzygnięte

Modernizacja dróg na terenie gminy Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie rozstrzygnięte

Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie unieważnione

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski" - postępowanie rozstrzygnięte

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim" - Postępowanie rozstrzygnięte

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim Część 1: Rewitalizacja elewacji frontowej budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2018

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Pawłowicach - postępowanie rozstrzygnięte

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku - postępowanie rozstrzygnięte

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte