logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Odbiór gotowego dokumentu- dowodu osobistego

Tytuł:

 

Odbiór gotowego dokumentu- dowodu osobistego.

 

Komórka  organizacyjna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju:

23

Kontakt:

 

34 3594004, wew. 67,39

Podmioty uprawnione:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

  • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia
  • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

  • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata
  • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego

 

Opłaty:

 

Nie podlega opłacie

Miejsce składania wniosku:

Pokój 23, UM Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 

 

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 391)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2823
Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2016-12-02 12:26:46
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-12-02 12:27:39

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-02 12:27:39 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 12:26:46 Jowita Maćczak Publikacja artykułu