logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Oferty realizacji zadań publicznych 2014

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, iż

zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Gmina Gorzów Śląski może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Dnia 15.09.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta LMKS Piast z siedzibą w Gorzowie Ślaskim adres: 46-310 Gorzów Śląski ul. sportowa 1 na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu jako Promocja futsalu wśród mieszkańców, uczestnictwo w rozgrywkach II ligi futsalu.

Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Gorzowa Śląskiego uznał za celowe dofinansowanie zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Proponowana kwota dotacji wynosi 6000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). Na Państwa uwagi dotyczące oferty oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia  19 września 2014 r. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, pok. nr 24, lub przesłać w wersji elektronicznej na adres um@gorzowslaski.pl

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

 


 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4590
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-09-19 08:36:46
Zmodyfikował Marcin Grabowski
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-30 13:57:58

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-09-30 13:57:58 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2014-09-19 08:37:45 Roland Fabianek Publikacja artykułu