logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z 19 X 2006 r.

 

UCHWAŁA

 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

z dnia 19 października 2006 roku

 

 

w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmiku województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

 

 

         Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547, z późn. zmianami) Miejska Komisja Wyborcza w Gorzowie Śląskim uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw  w składzie przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała podlega niezwłocznie podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                       Przewodnicząca MKW

                                         Jowita Maćczak

 

 

 

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z 19 X 2006 r., dodana 2006-10-20informację wytworzył(a): Jowita Maćczak
za treść odpowiada: Jowita Maćczak
data wytworzenia: 2006-10-19

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1774
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2006-10-20 08:18:48
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2006-10-20 08:18:48