logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Lp.

Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska 

1.

Numer wpisu

2009/E/1

2.

Nazwa dokumentu

Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

      Zapisy programu ochrony środowiska dla gminy Gorzów Śląski są zgodne z zapisami programu powiatowego (dla powiatu oleskiego) i wojewódzkiego oraz polityką ekologiczną państwa. Monitorowanie stanu środowiska i zaawansowanie działań w celu jego ochrony ułatwia kompleksowe ich ujęcie w Programie Ochrony Środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.], nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji przedmiotowego programu. Jedynie w samym Programie ochrony środowiska określono na czym będzie polegać analiza realizacji założonych do wykonania celów i zadań.

 

Obowiązek wykonania co 2 lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska określa jego ramy czasowe – pierwsze dwa lata dla programu 2004-2007 obejmują lata 2004 – 2005, następne 2006 – 2007. W niniejszym raporcie postanowiono uwzględnić wszystkie lata realizacji programu w celu jego końcowego podsumowania. Jako rok bazowy, do którego odwołują się powyższe dwa okresy sprawozdawcze wybrano rok 2003.

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

luty 2009; Gorzów Śląski

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Agnieszka Trela

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 

11.

Uwagi

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1223
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-12 14:48:28
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-12 14:48:28