logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1908 O ZDZIECHOWICE - KRZYŻANOWICE - PRASZKA

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1908 O Zdziechowice – Krzyżanowice – Praszka” przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 1908 O na odcinku o długości 6,110 km, sklasyfikowanej jako droga lokalna. 

W obrębie planowanej przebudowy droga powiatowa nr 1908 O znajduje się na terenie następujących działek:

Własność Powiat Oleski:

105 k.m.1, 468/3, 468/5, 469/1, 478 k.m.2, 759 k.m.3, obręb Zdziechowice

241 k.m.1 obręb Krzyżanowice

31/1, 31/2, 93/2 k.m.1, obręb Zawisna

 

Własność Powiatu Oleskiego (w części znajdującej się w pasie drogowym) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.):

110, 106 k.m.1, 464/1, 465/1, 466, 479, 473, 474, 483, 476 k.m.2, 733, 952, 760, 761, 754, 750, 751, 652/8, 653, 654, 655 k.m.3, obręb Zdziechowice

246, 249, 254, 257, 259, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 260/1, 260/2, 272/1, 272/6, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 279, 278, 280, 161, 162, 163, 165, 175, 176/2, 298, 355/2,

388/2, 389, 230, 231 k.m.1, obręb Krzyżanowice

32/1, 32/2 k.m.1, obręb Zawisna

 

Własność Gmina Gorzów Śląski:

464/1, 464/2, 375/2 k.m.2, 669, 749, 656 k.m.3, obręb Zdziechowice

247, 262, 140, 304, 399 k.m.1, obręb Krzyżanowice

 

Inwestycja zostanie wykonana w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach inwestycji projektuje się drogę powiatową nr 1908 O o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego docelowej szerokości 5,5 m, pobocza utwardzone szerokości 0,75 m na całym odcinku z wyjątkiem chodników, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 2,0 m po prawej stronie na odcinku długości ok. 413 mb w miejscowości Zdziechowice, chodnik o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 m po prawej stronie na odcinku długości ok. 2950 mb od m. Krzyżanowice do m. Praszka, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 2,0 m po lewej stronie na odcinku długości ok. 100 mb w miejscowości Praszka, odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni, a także inne elementy niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego m.in. wymiana barier na obiekcie mostowym, oznakowanie pionowe i poziome. 

Jeśli okaże się to konieczne zostanie wybudowany kanał technologiczny. Pojedyncze drzewa rosnące w pasie drogowym nie kolidują z przeprowadzeniem przebudowy drogi.   

Droga, która ma zostać przebudowana, przebiega zarówno przez obszar zabudowany jak i niezabudowany – sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi. Dotychczasowa funkcja obiektu budowlanego nie zmieni się, w związku z tym poziom oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe otoczenie nie ulegnie znaczącej zmianie. Droga powiatowa nr 1908 O  przekracza ciek o nazwie Pianka - obiekt mostowy o długości 6,6 m i szerokości między barierkami 8,0 m, znajduje się w projektowym km 5+339.

Zakres prac budowlanych w obrębie rzeki obejmował będzie wyłącznie wymianę barier ochronnych i mostowych oraz wymianę nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym, bez jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą konstrukcję mostu.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 68
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2023-03-08 09:07:24
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2023-03-17 10:50:33

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-03-17 10:50:33 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2023-03-08 09:10:56 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2023-03-08 09:07:24 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu