logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenia Burmistrza 2009

 

Nr 0151/94/2009 z dnia 2009-12-31 w sprawie: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010.
 
Nr 0151/93/2009 z dnia 2009-12-31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/92/2009 z dnia 2009-12-31 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/91/2009 z dnia 2009-12-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

 

Nr 0151/90/2009 z dnia 2009-12-23 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

 

Nr 0151/89/2009 z dnia 2009-12-23 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
Nr 0151/88/2009 z dnia 2009-12-22 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/87/2009 z dnia 2009-12-17 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/86/2009 z dnia 2009-12-15 w sprawie:  przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. 
 
Nr 0151/85/2009 z dnia 2009-12-04 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/84/2009 z dnia 2009-12-01 wsprawie: powołania komisji ds. wyceny środków transportowych.
 
Nr 0151/83/2009 z dnia 2009-12-01 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Nr 0151/82/2009 z dnia 2009-11-26 w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1m 2 na lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.
 
Nr 0151/81/2009 z dnia 2009-11-26 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/80/2009 z dnia 2009-11-24 w sprawie:  zmian w zakładowym planie kont.
 
Nr 0151/79/2009 z dnia 2009-11-13 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
Nr 0151/78/2009 z dnia  2009-11-06 w sprawie: przekazania nieruchomości gruntowych  w administrowanie Zakładowi  Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.


Nr 0151/77/2009 z dnia 2009-11-06 w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  gruntów stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.
 
Nr 0151/76/2009 z dnia 2009-10-30 w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 
Nr 0151/75/2009 z dnia 2009-10-30 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/74/2009 z dnia 2009-10-23 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy.
 
Nr 0151/73/2009 z dnia 2009-10-23 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek  budowlanych położonych w  Gorzowie Śl.  
 
Nr 0151/72/2009 z dnia 2009-10-23 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Uszycach.
 
Nr 0151/71/2009 z dnia 2009-10-12 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/70/2009 z dnia 2009-10-12 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Nr 0151/69/2009 z dnia 2009-10-07 w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej.

Nr 0151/68/2009 z dnia 2009-09-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.


Nr 0151/67/2009 z dnia 2009-09-23 w sprawie: przeprowadzenia kwartalnego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 
Nr 0151/66/2009 z dnia 2009-09-18 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Nr 0151/65/2009 z dnia 2009-09-18 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 
Nr 0151/64/2009 z dnia 2009-09-18 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Nr 0151/63/2009 z dnia 2009-09-16 w sprawie: przekazania Wspólnocie Mieszkaniowej „Odnowa” w Gorzowie Śląskim pieców centralnego ogrzewania znajdujących się w kotłowni w budynku położonym w Gorzowie Śląskim przy ul. Chopina 4.
  
 
Nr 0151/62/2009 z dnia 2009-09-08 w sprawie: ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Nr 0151/61/2009 z dnia 2009-09-07
w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej.
 
Nr 0151/60/2009 z dnia 2009-09-04 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/59/2009 z dnia 2009-09-04 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Gorzowie Śl.

Nr 0151/58/2009 z dnia 2009-09-02 w sprawie: przejęcia od Zakładu Usług Komunalnych w   Gorzowie Śląskim pieców centralnego ogrzewania znajdujących się w kotłowni w budynku położonym w Gorzowie śląskim przy ul. Chopina 4.
  
 
Nr 0151/57/2009 z dnia 2009-09-02 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/56/2009 z dnia 2009-08-17 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.


Nr
0151/55/2009 z dnia 2009-08-13 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
­


Nr 0151/54/2009 z dnia 2009-08-13 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/53/2009 z dnia 2009-08-13 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/52/2009 z dnia 2009-08-04 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/51/2009 z dnia 2009-07-31 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0151/48/2008 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy.
 
Nr 0151/50/2009 z dnia 2009-07-31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/49/2009 z dnia 2009-07-20 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/48/2009 z dnia 2009-07-20 w
sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 0151/47/2009 z dnia 2009-07-20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Nr 0151/46/2009 z dnia 2009-07-20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 0151/45/2009 z dnia 2009-07-20 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/9/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozdysponowania drewna pochodzącego z wycinki drzew na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Śląskim wraz z ustaleniem jego ceny jednostkowej.

Nr 0151/44/2009 z dnia 2009-07-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do  sprzedaży.

 

Nr 0151/43/2009 z dnia 2009-07-03 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Gorzowie Śl.
 
Nr 0151/42/2009 z dnia 2009-06-30 w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacjęobowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 
Nr 0151/41/2009 z dnia 2009-06-30 w  sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim.

Nr 0151/40/2009 z dnia 2009-06-30 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim, bibliotek i świetlic.
 
Nr 0151/39/2009 z dnia 2009-06-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/38/2009 z dnia 2009-06-29 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/37/2009 z dnia 2009-06-25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/36/2009 z dnia 2009-06-15 w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.


Nr 0151/35/2009 z dnia 2009-06-15 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Nr 0151/34/2009 z dnia 2009-06-05 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0151/25/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku  

Nr 0151/33/2009 z dnia 2009-06-03 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/32/2009 z dnia 2009-06-03 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

 Nr
0151/31/2009
z dnia 2009-05-21 w sprawie: powołania komisji  w celu inwentaryzacji budynku mieszkalno-użytkowego znajdującego  się w Gorzowie Śl. Rynek 11 oraz sporządzenia protokołu z rozbiórki budynku  gospodarczego.
 
Nr 0151/30/2009 z dnia 2009-05-20 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
 
Nr 0151/29/2009 z dnia 2009-05-14 w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników i głównych księgowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych jednostek Gminy Gorzów Śląski.

Nr 0151/28/2009 z dnia 2009-05-14 w sprawie: umorzenia zaległości za dostarczona wodę – dłużnika Zakładu Urządzeń i Konstrukcji Spółka z o.o. w Gorzowie Śląskim.

Nr 0151/27/2009 z dnia 2009-05-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylej Górze.
 
Nr 0151/26/2009 z dnia 2009-05-11 w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.
 
Nr 0151/25/2009 z dnia 2009-05-11 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzeniagłosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Nr 0151/24/2009 z dnia 2009-04-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 0151/23/2009 z dnia 2009-04-15 w sprawie: powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.  

Nr 0151/22/2009 z dnia 2009-04-08 w sprawie: ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
Nr 0151/21/2009 z dnia 2009-04-08 w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Nr 0151/20/2009 z dnia 2009-04-01 w sprawie: ewidencjonowania czasu pracy i delegacji służbowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  

Nr 0151/19/2009 z dnia 2009-0151-31 w sprawie: przyjęcia „Planu wykorzystania  gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009-2011”
 
Nr 0151/18/2009 z dnia 2009-03-26 w sprawie: odwołania Pani Urszuli Keler z funkcji pełniącej obowiązki Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.
 
Nr 0151/17/2009 z dnia 2009-03-26 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

Nr 0151/16/2009 z dnia 2009-03-25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr
 0151/15/2009 z dnia 2009-03-25 w sprawie: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.

Nr 0151/14/2009 z dnia 2009-03-25 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Nr 0151/13/2009 z dnia 2009-03-25 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Nr 0151/12/2009 z dnia 2009-03-19 w sprawie: organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Gorzowa Śląskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
 
Nr 0151/11/2009 z dnia 2009-03-16 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

 

Nr 0151/10/2009 z dnia 2009-03-05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.
 
Nr 0151/9/2009 z dnia 2009-02-26 w sprawie: rozdysponowania drewna pochodzącego z wycinki drzew na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Śląskim wraz z ustaleniem jego ceny jednostkowej.

Nr 0151/8/2009 z dnia 2009-02-26 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.

Nr  0151/7/2009 z dnia 2009-02-09
w sprawie:  norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski.
 
Nr 0151/6/2009 z dnia 2009-02-09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży.


Nr 0151/5/2009 z dnia 2009-02-09
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Nr 0151/4/2009 z dnia  2009-01-12 w sprawie:  uchylenia Zarządzenia Nr 0153/1/2002 z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie: prowadzenia rejestru dziennego zaangażowania środków budżetowych.


Nr 0151/3/2009 z dnia 2009-01-12 w sprawie:  przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych  na lokatę terminową.

 

Nr 0151/2/2009 z dnia  2009-01-05 w  sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/1/2009 z dnia  2009-01-05 w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

nowa podstrona, dodana 2009-01-09 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lidia Famuła
Data wytworzenia: 2009-01-09

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1480
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-09 07:59:26
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-30 12:50:39

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-03-30 12:50:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:20:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-08 09:44:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-07 14:09:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-12-28 10:33:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-12-22 12:15:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-12-07 09:20:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-12-04 15:14:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-10 14:47:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-28 15:04:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-16 09:40:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-06 09:55:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-23 15:02:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-17 11:22:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-16 10:15:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-09 08:54:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-04 09:56:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-02 13:51:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-01 12:24:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-01 12:23:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-27 11:04:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-20 14:15:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-28 10:57:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-23 11:11:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-21 10:45:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-15 13:41:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-06 13:31:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-02 09:59:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-22 13:31:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-19 14:56:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-15 10:43:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-09 10:06:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-05 15:11:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-02 11:55:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-15 09:06:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-13 14:24:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-13 14:22:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-13 11:11:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-07 09:11:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-17 10:32:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-09 14:30:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-06 11:33:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-06 11:31:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-04-03 11:38:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-27 13:57:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-27 12:42:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-25 13:52:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-19 14:42:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-11 15:45:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-11 09:46:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-10 13:36:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-09 14:21:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-18 12:03:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-12 13:40:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-13 12:12:07 Roland Fabianek Publikacja artykułu