logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu II-IV 2014

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2014
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 25 marca 2014r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r., poz. 594), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonania Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, Burmistrz Gorzowa Śl. zarządza, co następuje:
 
§ 1 
 
1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal    użytkowy położony w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 16, 46-310 Gorzów Śl. działka nr 1076, opisana w KW Nr OP1L/00007835/3 - brak obciążeń. 
2.W/w lokal jest przeznaczony na działalność handlową.
3.Lokal składa się z: I pomieszczenie handlowe-28,60m2, II pomieszczenie(magazynowe) - 19,24m2, III pomieszczenie (zaplecze) -9,75m2  o powierzchni 57,59m 2
4.Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną.
5.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 8,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/
6.Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie  
    Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl. nr 89091058-390-3600-1.
7.Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie  
    pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny
    wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego    
    Urzędu Statystycznego.
8.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 27.03.2014r. do 16.04.2014r.
 
       Burmistrz Gorzowa Śl.
               Artur Tomala
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2014
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia  14 lutego 2014r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594, 645 i 1318), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne,  zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
 
1.Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal     użytkowy położony w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 2, 46-310 Gorzów Śl.     działka nr 1033, opisana w KW  Nr OP1L/00007815/7 – brak obciążeń.  
2.W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
3.Lokal składa się z: I pomieszczenia handlowego  o powierzchni 169,00m2
4.Lokal wyposażony jest w sieć wodociągowo-kanalizacyjną  i elektryczną.
5.Minimalana stawka za 1m2 wynosi 8,00 zł. /jest to kwota netto bez podatku VAT/
6.Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie  Zakładu Usług Komunalnych w       Gorzowie Śl. lub na konto w BS Zawadzkie O/Gorzów Śl.nr 22 890910582005000003900001.
7.Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu. Po upływie  
   pierwszego roku umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok o średnioroczny wskaźnik cen towarów i    usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
8.Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 20.02.2014r. do 12.03.2014r.
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2014
Burmistrza Gorzowa Śl.
z dnia 14 lutego 2014r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
 
          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594, 645 i 1318), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./
w wykonaniu Uchwały Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Przeznacza się do wynajmu w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal  użytkowy położony w Pakoszowie 8, 46-310 Gorzów     Śl. działka Nr 99 opisana w  KW    Nr 0P1L/000030754 - brak obciążeń.
2. W/w lokal jest przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
3. Lokal składa się z: I pomieszczenia  o ogólnej powierzchni użytkowej 57,77 m 2 4. Lokal wyposażony jest w sieć wodociągową i  elektryczną.
5. Minimalna stawka za 1m 2 wynosi 3, 00 zł. (jest to kwota netto bez podatku VAT)
6. Miesięczny czynsz uiszcza się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego w kasie     miejscowego Zakładu Usług     Komunalnych lub na konto w BS Zawadzkie 0/Gorzów Śl. 890910582005000003900001.
7. Stawka czynszu za 1m2 nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu.                           
    Po upływie pierwszego roku trwania umowy stawka zostaje podwyższona raz na rok    o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa    GUS.
8. Termin przetargu na najem w/w lokalu użytkowego zostanie podany w odrębnym    ogłoszeniu o przetargu.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.
 
§ 4
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 20.02.2014r. do 12.03.2014r.
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Malecha
Data wytworzenia: 2012-10-17

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1257
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2012-06-18 13:58:35
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-08-29 10:06:12

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-08-29 10:06:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-26 10:00:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-26 09:59:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-26 09:53:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-26 09:49:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-17 12:41:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-17 12:39:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-17 12:33:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-17 12:27:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 10:22:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-11-29 10:16:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-02 10:54:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-10-02 10:31:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-12 08:52:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-14 11:16:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-14 11:09:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-13 10:33:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-17 13:56:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-17 11:31:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-13 09:51:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-13 08:06:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 07:49:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 07:45:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-04 11:15:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:10:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:08:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:08:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-17 14:06:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-18 13:58:35 Roland Fabianek Publikacja artykułu