logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenia Burmistrza 2007

Nr 0151/118/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.


 

Nr 0151/117/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie: odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/116/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury materiałów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie i papierów wartościowych.


 

Nr 0151/115/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/114/2007 z dnia 2007-12-20 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/113/2007 z dnia 2007-12-17 w sprawie: przeprowadzenia kwartalnego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 

Nr 0151/112/2007 z dnia 2007-12-17 w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania.

 

Nr 0151/111/07 z dnia 2007-12-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. 

 

Nr 0151/110/07 z dnia 2007-12-11 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Nr 0151/109/2007 z dnia 2007-12-11 w sprawie: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008.

 

Nr 0151/108/2007 z dnia 2007-12-10 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/107/2007 z dnia 2007-12-05 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/106/2007 z dnia 2007-12-03 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl. (środków trwałych, wyposażenia i pozostałych środków trwałych)

 

Nr 0151/105/2007 z dnia 2007-12-03 w sprawie: odwołania  Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/104 /2007 z dnia 2007-11-29 w sprawie: określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom  budżetowym .

 

Nr 0151/103/2007 z dnia 2007-11-28 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/102/2007 z dnia 2007-11-28 w sprawie: ustalenia procedury kontroli finansowej.

 

Nr 0151/101/2007 z dnia 2007-11-20 w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.

                                                                                     

Nr 0151/100/2007 z dnia 2007-11-20 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  

 

Nr 0151/99/2007 z dnia 2007-11-15 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/98/2007 z dnia 2007-11-15 sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1m 2 na lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.

 

Nr 0151/97/2007 z dnia 2007-11-14 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok.

 

Nr 0151/96/2007 z dnia 2007-11-07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  oddanych w użyczenie na rzecz stowarzyszeń  sportowych.

   

 

Nr 0151/95/2007 z dnia 2007-11-05 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/94/2007 z dnia 2007-11-05 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

 

 

Nr 0151/93/2007 z dnia 2007-10-31 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/92/2007 z dnia 2007-10-31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/91/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Nr 0151/90/2007 z dnia 2007-10-18 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląski.

                                          

 

Nr 0151/89/2007 z dnia 2007-10-17 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 
 

Nr 0151/88/2007 z dnia 2007-10-15 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

  

                                                                                                     

Nr 0151/87/2007 z dnia 2007-10-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej  do sprzedaży.
 

 

Nr 0151/86/2007 z dnia 2007-10-09 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

  

 

Nr 0151/85/2007 z dnia 2007-10-08 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

  

 

Nr 0151/84/07 z dnia 2007-10-03 w sprawie: zmiany załącznika do  Zarządzenia  Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0151/81/07 z dnia 21.09.2007r. w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, które będą przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku.

 

 

Nr 0151/83/07 z dnia 2007-10-03 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

_zalacznik1697_

 

Nr 0151/82/07 z dnia 2007-09-28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/81/07 z dnia 2007-09-27 w sprawie: powołania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

 

Nr 0151/80/07 z dnia 2007-09-27 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/79/07 z dnia 2007-09-26 w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego.

 

Nr 0151/78/07 z dnia 2007-09-24 w sprawie: przeprowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Gorzów Śląski

 

Nr 0151/77/2007 z dnia 2007-09-24 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 09. 2007r.

 

Nr 0151/76/2007 z dnia 2007-09-24 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/75/2007 z dnia 2007-09-17 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
 


Nr 0151/74/2007 z dnia 2007-09-17 w sprawie: zmiany trybu sprzedaży lokalu mieszkalnego i ogłoszenia wykazu do sprzedaży.

 

Nr 0151/73/2007 z dnia 2007-09-17 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/72/2007 z dnia 2007-09-10 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/71/2007 z dnia 2007-09-10 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/70/2007 z dnia 2007-09-06 w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

 

Nr 0151/69/2007 z dnia 2007-09-06 w sprawie: określenia ewakuacji ludności z poszczególnych rejonów z podaniem miejsc jej przeniesienia na terenie gminy Gorzów Śląski.

 

Nr 0151/68/2007 z dnia 2007-08-24 w sprawie : zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

Nr 0151/67/2007 z dnia 2007-08-24 w sprawie: dokonania zmiany budzetu gminy na 2007 rok. 

Nr 0151/66/2007 z dnia 2007-08-22 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim.

Nr 0151/65/2007 z dnia 2007-08-22 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowicach.

Nr 0151/64/2007 z dnia 2007-08-22 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim.
 

Nr 0151/63/2007 z dnia 2007-08-22 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej   w Uszycach.

Nr 0151/62/2007 z dnia 2007-08-22 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej   w Kozłowicach.

Nr 0151/61/2007 z dnia 2007-08-17 w sprawie: możliwości doraźnego zakwaterowania ludności na wypadek klęski żywiołowej bądź innych zagrożeń masowych na terenie gminy Gorzów Śląski.

 Nr 0151/60/2007 z dnia 2007-08-14 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Nr 0151/59/2007 z dnia 2007-07-25 w  sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy na grunt położony w Gorzowie Śląskim.

Nr 0151/58/2007 z dnia 2007-07-25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
  

Nr 0151/57/2007 z dnia 2007-07-24 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej działającej w UrzędzieMiejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

Nr 0151/56/2007 z dnia 2007-07-11 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

Nr 0151/55/2007 z dnia 2007-07-02 w sprawie: powierzenia prowadzenia  świetlicy środowiskowej  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/54/2007 z dnia 2007-07-02 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim.

Nr 0151/53/2007 z dnia 2007-06-28 w sprawie: zmian  w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/52/2007 z dnia 2007-06-27 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok

 

Nr 0151/51/2007 z dnia 2007-06-22 w sprawie: zasad eksploatacji i  ponoszenia kosztów użyczonego  samochodu   specjalnego pożarniczego marki Mercedes dla OSP Jamy.

 

Nr 0151/50/ 2007 z dnia 2007-06-22 w sprawie : przyjęcia do stosowania  usługi  Home Bankingu świadczonej przez Bank .

 

Nr 0151/49/2007 z dnia 2007-06-22 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Nr 0151/48/2007 z dnia 2007-06-22 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nr 0151 /47/2007 z dnia 2007-06-21 w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/46/2007 z dnia 2007-06-21 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowicach.

                                                                                                                                                                                                     

Nr 0151/45/2007 z dnia 2007-06-18 w sprawie: przystąpienia do konkursu „PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2007” oraz ogłoszenia konkursu na terenie gminy Gorzów Śl. w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska”.

 

Nr 0151/44/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-044.doc 

Nr 0151/43/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską  gradobicia.
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-043.doc

Nr 0151/42/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy.
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-042.doc
 
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-012.doc 
 

 Nr 0151/41/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-041.doc

 

Nr 0151/40/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-040.doc

 

Nr 0151/39/2007 z dnia 2007-06-01 w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji  do  spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych wymarznięciem.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-039.doc

 

Nr 0151/38/2007 z dnia 2007-05-31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-038.doc

 

Nr 0151/37/2007 z dnia 2007-05-31 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gorzowie Śl.

         

Nr 0151/36/2007 z dnia 2007-05-22 w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-036.doc

 

Nr 0151/35/2007 z dnia 2007-05-21 w sprawie: ustalenia imiennego składu Gminnej Komisji celem   przeprowadzenia oględzin i ustalenia szkody powstałej w  wyniku wymarznięcia.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-035.doc

 

Nr 0151/34/2007 z dnia 2007-05-17 w sprawie: przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Gorzów Śląski na potrzeby obronne.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-034.doc

 

Nr 0151/33/2007 z dnia 2007-05-17 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych  na lokatę terminową.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-033.doc

 

Nr 0151/32/2007 z dnia 2007-05-16 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność  Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-032.doc  Zał 2007-0151-032 Nr 01.doc Zał 2007-0151-032 Nr 02.doc

 

Nr 0151/31/2007 z dnia 2007-05-15 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-031.doc 

 

Nr 0151/30/2007 z dnia 2007-05-14 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-030.doc 

 

Nr 0151/29/2007 z dnia 2007-05-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-029.doc 

 

Nr 0151/28/2007 z dnia 2007-05-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-028.doc

 

Nr 0151/27/2007 z dnia 2007-05-10 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wydzierżawianie nieruchomości lub pomieszczeń  podmiotom gospodarczym na cele związane z prowadzoną działalnością._
ZARZĄDZENIE Nr 2006-0151-027.doc

Nr 0151/26/2007 z dnia 2007-05-07 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach.
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-026.doc

 

Nr 0151/25/07 z dnia 2007-05-07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-025.doc 

Nr 0151/24/2006 z dnia 2006-05-10 w sprawie: ustalenia regulaminu naboru  na wolne stanowiska kierownicze, stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski.

ZARZĄDZENIE Nr 2006-0151-024.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01-1.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01-2.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01-3.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01-4.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01-5.doc Zał 2006-0151-024 Nr 01-6.doc

 Nr 0151/23/2007 z dnia 2007-04-23 w sprawie: powołanie ośrodków interwencji kryzysowej.
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-023.doc
 
 

Nr 0151/22/2007 Burmistrza Gorzowa Śląskiego-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2007-04-13 w sprawie: zasad ewakuacji i przyjęcia ludności oraz utworzenia elementów organizacyjnych ewakuacji ludności.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-022.doc
 

Nr 0151/21/2007 Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2007-04-13 w sprawie: składu oraz zakresu działania Zespołu do Spraw Ewakuacji i Przyjęcia Ludności.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-021.doc

 

Nr 0151/20/2007 z dnia 2007-04-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-020.doc

 

Nr 0151/19/2007 z dnia 2007-04-11 w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-019.doc

 

Nr 0151/18/2007 z dnia 2007-04-03 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-018.doc 


Nr
0151/17/2007 z dnia  2007-03-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-017.doc

 

Nr 0151/15/2007 z dnia 2007-03-19 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych  na lokatę terminową .
ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-015.doc

 

Nr 0151/14/2007 z dnia 2007-03-14 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-014.doc

 

Nr 0151/13/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-013.doc   

 

Nr 0151/12/2007 z dnia 2007-02-12 w sprawie: instrukcji w sprawie ewidencji i  poboru podatków  i  opłat w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-012.doc  

 

Nr 0151/11/2007 z dnia 2007-02-12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego  Konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym  w Gorzowie Śląskim.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-011.DOC

 

Nr  0151/10/2007 z dnia 2007-02-09 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-010.doc

 

Nr 0151/9/2007 z dnia 2007-01-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-009.doc

 

Nr 0151/8/2007 z dnia 2007-01-29 w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu   na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-008.doc

 

Nr 0151/7/2007 z dnia 2007-01-24 w sprawie: przekazania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń znajdujących się na  półpiętrze budynku tut. urzędu na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gorzowie Śl.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-007.doc

 

Nr 0151/6/2007 z dnia 2007-01-24 w sprawie: przekazania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń znajdujących się na   parterze  budynku tut. urzędu na rzecz Biura Obsługi Szkół i Przeszkoli w Gorzowie Śl.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-006.doc                                     

 

Nr 0151/5/2007 z dnia 2007-01-11 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-005.doc

 

Nr 0151/4/2007 z dnia 2007-01-10 w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-004.doc
Zał 2007-0151-004 Nr 01.doc
Zał 2007-0151-004 Nr 02.doc
Zał 2007-0151-004 Nr 03.doc

Nr 0151/3/2007 z dnia 2007-01-09 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-003.doc

 

 

Nr 0151/2/2007 z dnia 2007-01-08 w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegające się o uzyskanie zeswolenia w zakresie ochrony przed bezdomnimi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

ZARZĄDZENIE Nr 2007-0151-002.doc

Nr 0151/1/2007 z dnia 2007-01-02 w sprawie: powołania Pani mgr Joanny Erd na Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 
 

 

Zarządzenia Burmistrza 2007, dodana 2007-06-26


informację wytworzył(a): Mariola Zoremba
za treść odpowiada: Mariola Zoremba
data wytworzenia: 2007-06-26

 

 

 

 

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2349
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-06-26 14:49:27
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-02-07 14:39:59

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-02-07 14:39:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-20 09:32:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 14:05:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-29 13:26:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-18 14:34:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-18 14:31:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-18 14:20:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-08 13:20:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-08 13:16:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-08 10:21:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-08 10:11:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-25 14:14:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-29 10:55:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-29 10:42:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-29 08:53:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-27 13:19:12 Roland Fabianek Publikacja artykułu