logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenia Burmistrza 2003-2006, dodana 2003-07-22

Nr 0151/44/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/43/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską  gradobicia.

 

Nr 0151/42/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy.

 

Nr 0151/41/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

Nr 0151/40/2007 z dnia 2007-06-11 w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

 

Nr 0151/39/2007 z dnia 2007-06-01 w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji  do  spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  znajdujących się na obszarach dotkniętych wymarznięciem.

 

Nr 0151/38/2007 z dnia 2007-05-31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/37/2007 z dnia 2007-05-31 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gorzowie Śl.

 

 

 Nr 0151/36/2007 z dnia 2007-05-22 w sprawie: organiacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. 

 

Nr 0151/35/2007 z dnia 2007-05-21 w sprawie: ustalenia imiennego składu Gminnej Komisji celem   przeprowadzenia oględzin i ustalenia szkody powstałej w  wyniku wymarznięcia.

 

Nr 0151/34/2007 z dnia 2007-05-17 w sprawie: przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Gorzów Śląski na potrzeby obronne.

 

Nr 0151/33/2007 z dnia 2007-05-17 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych  na lokatę terminową.

 

Nr 0151/32/2007 z dnia 2007-05-16 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność  Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej.

 

 

Nr 0151/31/2007 z dnia 2007-05-15 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

 

Nr 0151/30/2007 z dnia 2007-05-14 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2007 r.

 

 

Nr 0151/29/2007 z dnia 2007-05-11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Nr 0151/28/2007 z dnia 2007-05-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/27/2007 z dnia 2007-05-10 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wydzierżawianie nieruchomości lub pomieszczeń  podmiotom gospodarczym na cele związane z prowadzoną działalnością._

 

Nr 0151/26/2007 z dnia 2007-05-07 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach.

 

Nr 0151/25/07 z dnia 2007-05-07 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

 

Nr 0151/24/2007 z dnia 2007-05-27 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

 

Nr 0151/23/2007 z dnia 2007-04-23 w sprawie: powołanie ośrodków interwencji kryzysowej.

 

Nr 0151/22/2007 Burmistrza Gorzowa Śląskiego-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2007-04-13 w sprawie: zasad ewakuacji i przyjęcia ludności oraz utworzenia elementów organizacyjnych ewakuacji ludności.


 

Nr 0151/21/2007 Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2007-04-13 w sprawie: składu oraz zakresu działania Zespołu do Spraw Ewakuacji i Przyjęcia Ludności.

 

Nr 0151/20/2007 z dnia 2007-04-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nr 0151/19/2007 z dnia 2007-04-11 w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.

 

Nr 0151/18/2007 z dnia 2007-04-03 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/17/2007 z dnia  2007-03-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/15/2007 z dnia 2007-03-19 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków  budżetowych  na lokatę terminową .

 

Nr 0151/14/2007 z dnia 2007-03-14 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

 

Nr 0151/13/2007 z dnia 2007-02-28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

   

 

Nr 0151/12/2007 z dnia 2007-02-12 w sprawie: instrukcji w sprawie ewidencji i  poboru podatków  i  opłat w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.

 

 

Nr 0151/11/2007 z dnia 2007-02-12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego  Konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym  w Gorzowie Śląskim.

 

Nr  0151/10/2007 z dnia 2007-02-09 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/9/2007 z dnia 2007-01-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Nr 0151/8/2007 z dnia 2007-01-29 w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu   na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

 

Nr 0151/7/2007 z dnia 2007-01-24 w sprawie: przekazania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń znajdujących się na  półpiętrze budynku tut. urzędu na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/6/2007 z dnia 2007-01-24 w sprawie: przekazania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń znajdujących się na   parterze  budynku tut. urzędu na rzecz Biura Obsługi Szkół i Przeszkoli w Gorzowie Śl.

                                     

 

Nr 0151/5/2007 z dnia 2007-01-11 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Nr 0151/4/2007 z dnia 2007-01-10 w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.


Nr 0151/3/2007 z dnia 2007-01-09 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

 

 

Nr 0151/2/2007 z dnia 2007-01-08 w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegające się o uzyskanie zeswolenia w zakresie ochrony przed bezdomnimi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

 
 
 

 

Nr 0151/84/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: przeprowazdenia spisu z natury materiałów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie i papierów wartościowych.

 

Nr 0151/83/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

 

Nr 0151/82/2006 z dnia 2006-12-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

Nr 0151/81/2006 z dnia 2006-12-13 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/80/2006 z dnia 2006-12-07 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/79/2006 z dnia 2006-12-06 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

      

 

Nr 0151/78/2006 z dnia 2006-11-24 w sprawie:odwołania Pana Rolanda Fabianek z funkcji pełniącego obowiązki  Zastępcy Burmistrza.

 

 
 

 

Nr 0151/77/2006 z dnia 2006-11-21 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/76/2006 z dnia 2006-11-20 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 r.Nr 0151/75/2006 z dnia 2006-11-13 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2007 rok.


 

Nr 0151/74/2006 z dnia 2006-11-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

     

Nr 0151/73/2006 z dnia 2006-11-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia jej prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.  
Nr 0151/72/2006 z dnia 2006-11-03 w sprawie: przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.

 

Nr 0151/70/2006 z dnia 2006-11-02 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/69/2006 z dnia 2006-10-30 w sprawie: zmian w zakładowym planie kont.

 

Nr 0151/68/2006 z dnia 2006-10-30 w sprawie: zmian w instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/67/2006 z dnia 2006-10-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/66/2006 z dnia 2006-10-23 w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

Nr 0151/65/2006 z dnia 2006-10-23 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 

 

Nr 0151/64/2006 z dnia 2006-10-23 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na  sprzedaż  działki niezabudowanej.

 

Nr 0151/63/2006 z dnia 2006-10-23 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/51/2006 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Nr 0151/62/2006 z dnia 2006-10-09 w sprawie: zmiany trybu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Nr 0151/61/2006 z dnia 2006-10-04 w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1m 2 na lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.


 

Nr 0151/60/2006 z dnia 2006-10-02 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


 

Nr 0151/59/ 2006 z dnia 2006-09-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

                  

Nr 0151/58/2006 z dnia 2006-09-28 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/57/2006 z dnia 2006-09-27 w sprawie: zawarcia umowy użyczenia na grunt położony w Gorzowie Śląski stanowiący własność Gminy Gorzów Śl.


Nr 0151/56/2006 z dnia 2006-09-21w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/55/2006 z dnia 2006-09-14 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/54/2006 z dnia 2006-09-06 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/53/2006 z dnia 2006-09-01 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy na grunt położony w Pawłowicach.

 

Nr 0151/52/2006 z dnia 2006-09-01 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/51/2006 z dnia 2006-09-01 w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Nr 0151/50/2006 z dnia 2006-09-01 w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych.

 

Nr 0151/49/2006 z dnia 2006-08-28 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nr 0151/48a/2006 z dnia 2006-08-25 w sprawie: przekwalifikowania lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 16/3 w Gorzowie Śląskim na lokal socjalny.

 

Nr 0151/48/2006 z dnia 2006-08-23 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 

Nr 0151/47/2006 z dnia 2006-08-23 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nr 0151/46/2006 z dnia 2006-08-16 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy na  grunt położony w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/45/2006 z dnia 2006-08-16 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działek niezabudowanych.

 

Nr 0151/44/2006 z dnia 2006-08-14 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/71/2006 z dnia 2006-11-03 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 

Nr 0151/43/2006 z dnia 2006-07-26 w sprawie: powołania Pana Dariusza Garncarka na stanowisko Kierownika Zakładu  Usług  Komunalnych w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/42/2006 z dnia 2006-07-26 w sprawie: odwołania z funkcji p. o. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. Pani Teresy Kałwak.

 

 

Nr 0151/41/2006 z dnia 2006-07-25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

 

Nr 0151/40 /2006 z dnia 2006-07-18 w sprawie: ustalenia imiennego składu Gminnej Komisji celem przeprowadzenia lustracji i ustalenia szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską  suszy w 2006r.

 

Nr 0151/39/2006 z dnia 2006-07-10 w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie   egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Nr 0151/38/2006 z dnia
2006-07-10 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie   egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Nr 0151/37 /2006 z dnia 2006-06-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

 

Nr 0151/36/2006 z dnia 2006-06-29 w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Nr 0151/35/2006 z dnia 2006-06-29 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 r.     

 

Nr 0151/34/2006 z dnia 2006-06-29 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych,  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

 

 

 

Nr 0151/33/2006 z dnia 2006-06-23 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/32/2006 z dnia 2006-06-14 w sprawie: przystąpienia do konkursu „PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2006” oraz ogłoszenia konkursu na terenie gminy Gorzów Śl. w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska”.

 

Nr 0151/31/2006 z dnia 2006-06-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/30/2006 z dnia 2006-06-08 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/29/2006 z dnia 2006-06-06 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.

 

Nr 0151/28/2006 z dnia 2006-06-06 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy na  grunt położony w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/27/2006 z dnia 2006-05-17 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

 

Nr 0151/26/2006 z dnia 2006-05-12 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/25/2006 z dnia 2006-05-11w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy oraz zawarcia umowy użyczenia na grunt położony w Pawłowicach stanowiący  własność Gminy Gorzów Śl.

 

Nr 0151/24/2006 z dnia 2006-05-10 w sprawie: ustalenia regulaminu naboru  na wolne stanowiska kierownicze, stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski.

 

Nr 0151/23/2006 z dnia 2006-05-10 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/22/2006 z dnia 2006-05-05 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

 

Nr 0151/21/2006 z dnia  2006-04-05 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Nr 0151/20/2006 z dnia 2006-04-05 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej  do sprzedaży, położonej w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/19/2006 z dnia 2006-03-30 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/18/2006 z dnia 2006-03-21 w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

 

Nr 0151/17/2006 z dnia 2006-03-02 w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 0153/2/2002 z dnia 19 marca 2002 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.  i ustalenia planu kontroli pracowników Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego  w Gorzowie Śl. z późniejszymi zmianami.

 

Nr 0151/16/2006 z dnia  2006-03-02 w  sprawie: rozwiązania umowy  dzierżawy na grunt  położony w Gorzowie Śl.

 

Nr  0151/15/2006 z dnia 2006-03-01 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nr 0151/14/2006 z dnia 2006-02-24 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/13/06 z dnia 2006-02-22 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

Nr 0151/12/2006 z dnia 2006-02-15 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego Konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym  w Gorzowie Śląskim”

 

Nr 0151/11/2006 z dnia 2006-02-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/10/2006 z dnia 2006-02-13 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż  działki  zabudowanej, położonej w Gołej.

 

Nr 0151/ 9/2006 z dnia 2006-02-13 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu ustnego na sprzedaż  działek  niezabudowanych.
 

 

Nr 0151/ 8/2006 z dnia 2006-02-08 w sprawie: zmiany w układzie wykonawczym. 

Nr 0151/ 7/2006 z dnia 2006-02-08 w sprawie : dokonania zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/ 6/2006 z dnia 2006-01-19  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

 

Nr 0151/ 5/2006 z dnia 2006-01-19 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

 

Nr 0151/ 4/2006 z dnia 2006-01-16 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr 0151/ 3/2006 z dnia 2006-01-12 w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

 

Nr  0151/ 2/2006 z dnia 2006-01-05 w sprawie:  powołania Pani mgr Joanny Erd na  Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

 

Nr  0151/ 1/2006 z dnia 2006-01-03  w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.

 

Nr 0151/91/2005 z dnia 2005-12-30 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim. 

 

Nr 0151/90/2005

 

Nr 0151/89/2005 z dnia 2005-12-27 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury materialów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie i papierów wartościowych. 

 

 


 

Nr 0151/87/2005 z dnia 2005-12-19 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 12. 2005 roku.

 

Nr 0151/86/2005 z dnia 2005-12-15 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

z dnia 2005-12-28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok. 
Nr 0151/88/2005 z dnia 2005-12-21 w sprawie: określenia stawki za jeden kilomoetr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

 

Nr 0151/85/2005 z dnia 2005-12-12 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr  0151/84/2005 z dnia 2005-12-07 w  sprawie: zmiany użytkowania budynku  znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20.

 

 

Nr 0151/82/2005 z dnia 2005-11-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 


Nr 0151/81/2005 z dnia 2005-11-21 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr 0151/80/2005 z dnia 2005-11-18 w sprawie : dokonania zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr 0151/79/2005 z dnia 2005-11-16 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr 0151/78/2005 z dnia 2005-11-15 w sprawie : dokonania zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr 0151/77/2005 z dnia 2005-11-08 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gołej, przeznaczonej do sprzedaży.

 

Nr 0151/76/2005 z dnia 2005-11-07 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr 0151/75/2005 z dnia 2005-10-24 w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. /środków trwałych, pozostałych środków trwałych/.

 

Nr 0151/74/2005 z dnia 2005-10-21 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

Nr 0151/73/2005 z dnia 2005-10-20 w sprawie :dokonania zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Nr 0151/71/2005 z dnia 2005-10-07  sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.


Nr 0151/70/2005 z dnia 2005-10-06  sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Nr 0151/69/05 z dnia 2005-10-05 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

 

Nr 0151/68/2005 z dnia 2005-10-05 w sprawie: ogłoszenia wykazu działki niezabudowanej, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej do sprzedaży.


 

Nr 0151/67/2005 z dnia 2005-10-03 w sprawie : przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.

 

Nr 0151/66/2005 z dnia 2005-09-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.


Nr 0151/65/2005 z dnia 2005-09-29 w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1m 2 na lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.Nr 0151/64/2005 z dnia  2005-09-28 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Nr 0151/ 63 /2005 z dnia 2005-09-28 w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży, położonych w Kozłowicach.Nr 0151/ 62 /2005 z dnia 2005-09-23 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.Nr 0151/ 61 /2005 z dnia 2005-09-22  w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2005 rok.Nr 0151/60/2005 z dnia 2005-09-19 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie, papierów wartościowych i innych środków pieniężnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.Nr 0151/59/05 z dnia 2005-09-16 w sprawie:  powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku. 

Nr 0151/ 58 /2005 z dnia 2005-09-07 w sprawie: powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Usług Komunalny w Gorzowie Śl. 


Nr 0151/ 57 /2005  z dnia 2005-09-07   sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.Nr 0151/ 56 /2005 z dnia 2005-09-01 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2005 rok. 

Nr 0151/ 55 /2005 z dnia 2005-09-01 w sprawie: odwołania Pana Zbigniewa Rudego ze stanowiska Kierownika Zakładu  Usług  Komunalny w Gorzowie Śl. 


Nr 0151/ 54 /2005 z dnia 2005-08-31 w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu  Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które będą przeprowadzone w dniu 25 września 2005 roku. 


Nr 0151/ 53/2005 z dnia 2005-08-29 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż  działki  niezabudowanej, położonej w Gołej. 


Nr 0151/ 52 /2005 z dnia 2005-08-29 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Gorzowie Śl. 


Nr 0151/ 51 /2005 z dnia 2005-08-22 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż  działek  niezabudowanych. 


Nr 0151/ 50 /2005 z dnia 2005-07-28 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 


Nr 0151/ 49 /2005 z dnia 2005-07-27 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Nr 0151/ 48 /2005 z dnia 2005-07-27 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych  przeznaczonych do  sprzedaży. 


Nr 0151/ 47 /2005 z dnia 2005-07-25 w sprawie: zmiany składu osobowego komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 0152/27/2004 z dnia 30.04.2004 r. z późn. zm. oraz ustaleń zakresu czynności członków komisji.


Nr 0151/ 46 /2005 z dnia 2005-07-21 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok. 


Nr 0151/ 45 /2005 z dnia 2005-07-18 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Nr 0151/ 44 /2005 z dnia 2005-07-18 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Nr 0151/ 43 /2005 z dnia 2005-07-11 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.


Nr 0151/ 42 /2005 z dnia 2005-06-24 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

 

 

 


 

 

Nr 0151/83/2005 z dnia 2005-12-05 w  sprawie: rozwiązania umowy  dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śl.

 Nr 0151/72/2005 z dnia 2005-10-07 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych  na  lokatę terminową.  
Nr 0151/ 41 /2005 z dnia 2005-06-24 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych"


Nr 0151/ 40 /2005 z dnia 2005-06-24 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy na grunt w położony w Gorzowie Śląskim.


Nr 0151/ 39 /2005 z dnia 2005-06-14 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Gołej. 


Nr 0151/ 38 /2005 z dnia 2005-06-14 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 


Nr 0151/ 37 /2005 z dnia 2005-06-14 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanech.  
 

Nr 0151/ 36 /2005 z dnia 2005-06-07 w sprawie: rozwiazania umowy dzierżawy na grunt położony w Gorzowie Śląskim. 


Nr 0151/ 35 /2005 z dnia 2005-06-06 w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy. 


Nr 0151/ 34 /2005 z dnia 2005-06-06 w sprawie: przystąpienia do konkursu "PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2005 " oraz ogłoszenia konkursu na terenie gminy Gorzów Śląski w kategorii "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska"  


Nr 0151/ 33 /2005 z dnia 2005-05-24 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Nr 0151/ 32 /2005 z dnia 2005-05-18 w sprawie: przeprowadzenia Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych o Puchar Burmistrza Gorzowa Śląskiego w miejscowości Kozłowice.


Nr 0151/ 31 /2005 z dnia 2005-05-05 w sprawie: rozwiązania umowy dzierżawy na grunt położony w Kozłowicach.


Nr 0151/ 30 /2005 z dnia 2005-05-05 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.


Nr 0151/ 29 /2005 z dnia 2005-05-05 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152/19/03 z dnia 10 marca 2003r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Miasta i Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej.


Nr 0151/ 28 /2005 z dnia 2005-05-05 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0151/ 27 /2005 z dnia 2005-05-04 w sprawie: wprowadzenie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.


Nr 0151/ 26 /2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.


Nr 0151/ 25 /2005 z dnia 2005-04-05 w sprawie: wyznaczania dnia 8 kwietnia 2005 r dniem wolnym od pracy.


Nr 0151/ 24 /2005 z dnia 2005-04-05 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na  lokatę  terminową


Nr 0151/ 23 /2005 z dnia 2005-04-04 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
    

Nr 0151/ 22 /2005 z dnia 2005-03-309 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.


Nr 0151/ 21 /2005 z dnia 2005-03-29 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego Konkursu na realizację zadań publicznych pn. „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim.

Nr 0151/ 20 /2005 z dnia 2005-03-24 w sprawie:ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jamach nr 34.

Nr 0151/ 19 /2005 z dnia 2005-03-23 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 0151/ 18 /2005 z dnia 2005-03-14 w sprawie:ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.


Nr 0151/ 17 /2005 z dnia 2005-03-10 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0151/ 16 /2005 z dnia 2005-03-09 w sprawie:zmiany trybu sprzedaży lokalu mieszkalnego. 


Nr 0151/ 15 /2005 z dnia 2005-03-07 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.


Nr 0151/ 14 /2005 z dnia 2005-02-24 w sprawie:zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.


Nr 0151/ 13 /2005 z dnia 2005-02-21 w sprawie:zawarcia umowy użyczenie na powierzchnię ścienną budynku położonego w  Gorzowie Śl. przy ul. Chopina 6 (OSP) stanowiącego własność Gminy Gorzów Śl.


Nr 0151/ 12 /2005 z dnia 2005-02-17 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu  na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.


Nr 0151/ 11 /2005 z dnia 2005-02-16 w sprawie:ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Jamach 34.


Nr 0151/ 10 /2005 z dnia 2005-01-28 w sprawie:rozwiązania umowy dzierżawy  oraz  przedłużenia umowy dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śl.  


Nr 0151/ 9 /2005 z dnia 2005-01-28 w sprawie:ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.  


Nr 0151/ 8 /2005 z dnia 2005-01-20 w sprawie:powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzania przetargów na zbycie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.  


Nr 0151/ 7 /2005 z dnia 2005-01-18 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.  


Nr 0151/ 6 /2005 z dnia 2005-01-12 w sprawie:ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.  


Nr 0151/ 5 /2005 z dnia 2005-01-07 w sprawie: odwołania przetargu nieograniczonego  na lokal użytkowy położony przy Wojska Polskiego 20. 


Nr 0151/ 4 /2005 z dnia 2005-01-05 w sprawie: przekazanie czasowo wolnych środków budzetowych na lokatę terminową.


Nr 0151/ 3 /2005 z dnia 2005-01-03 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w Jamach 34.


Nr 0151/ 2 /2005 z dnia 2005-01-03 w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na grunty stanowiące własność gminy Gorzów Śląski.


Nr 0151/ 1 /2005 z dnia 2005-01-03 w sprawie: powołania pani mgr Joanny Erd na pełnomocnika ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych. 


Nr 0152/89/2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/88/2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność gminy Gorzów Śląski.


Nr 0152/87/2004 z dnia 2004-12-30 w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury materialów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie i papierów wartościowych.


Nr 0152/86/2004 z dnia 2004-12-22 w sprawie: w sprawie wyznaczenie dnia wolnego od pracy w 2005 roku w zamian za tzw:,,świąteczną sobotę" . 


Nr 0152/85/2004 z dnia 2004-12-22 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok. 


Nr 0152/84/2004 z dnia 2004-12-16 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddanie w użyczenie.


Nr 0152/83/2004 z dnia 2004-12-13 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu. 


Nr 0152/82/2004 z dnia 2004-12-09 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/81/2004 z dnia 2004-12-01 w sprawie: wyznaczenie dnia wolnego od pracy w 2004 roku w zamian za tzw:,,świąteczną sobotę" .


Nr 0152/80/2004 z dnia 2004-11-30 w sprawie: pobierania opłat za pozyskane drewno opałowe (gałęzie konarów drzew ) i drewno użytkowe pochodzące z wycinki drzew w pasie drogowym.


Nr 0152/79/2004 z dnia 2004-11-25 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/78/2004 z dnia 2004-11-25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczyn budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/77/2004 z dnia 2004-11-24 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl.


Nr 0152/76/2004 z dnia 2004-11-22 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy n agrunty stanowiące wlasność gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/75/2004 z dnia 2004-11-17 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków na lokatę terminową.


Nr 0152/74/2004 z dnia 2004-11-10 w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 metr kw. na lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/73/2004 z dnia 2004-11-08 w sprawie: rozwiązania oraz zawarcia umowy dzoierżawy na grunt użytkowany rolniczo położony w Uszycach.


Nr 0152/72/2004 z dnia 2004-11-03 w sprawie: odwołania pani Urszuli Keller z p.o Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim .


Nr 0152/71/2004 z dnia 2004-11-03 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim.


Nr 0152/70/2004 z dnia 2004-10-27 w sprawie: wprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim instrukcji zarządzanie systemem informatycznym przy przetwarzaniu danych osobowych,instrukcji określającej zasady polityki bezpieczeństwa informacji oraz sposób zarzadzania systemami informatycznymi oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochromy danych osobowych.


Nr 0152/69/2004 z dnia 2004-10-22 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/68/2004 z dnia 2004-10-22 w sprawie: dokonania zmiany budzetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/67/2004 z dnia 2004-10-18 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek za 1metr kw. powierzchni lokali użytkowych na terenie gminy Gorzów Śląski.


Nr 0152/66/2004 z dnia 2004-10-11 w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/65/2004 z dnia 2004-10-11 w sprawie: ogłoszenia lokalu przeznaczonego do sprzedaży.


Nr 0152/64/2004 z dnia 2004-09-30 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/63/2004 z dnia 2004-09-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/62/2004 z dnia 2004-09-29 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/61/2004 z dnia 2004-09-13 w sprawie: przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej .


Nr 0152/60/2004 z dnia 2004-09-13 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/59/2004 z dnia 2004-09-08 w sprawie: ogłoszenia wykazu działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/58/2004 z dnia 2004-09-02 w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/57/2004 z dnia 2004-08-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/56/2004 z dnia 2004-08-30 w sprawie: zmiana trybu sprzedaży lokali mieszkalnych.


Nr 0152/55/2004 z dnia 2004-08-23 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śląskim.


Nr 0152/54/2004 z dnia 2004-08-12 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/53/2004 z dnia 2004-08-05 w sprawie: przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.


Nr 0152/52/2004 z dnia 2004-07-27 w sprawie: rozwiązania umowy użyczenia oraz zawarcia umowy użyczenie na grunt położony w Jastrzygowicach stanowiący własność Gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/51/2004 z dnia 2004-07-22 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/50/2004 z dnia 2004-07-05 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu.


Nr 0152/49/2004 z dnia 2004-07-05 w sprawie: przystąpienia do konkursu „PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2004” oraz ogłoszenia konkursu na terenie gminy Gorzów Śl. w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska”.


Nr 0152/48/2004 z dnia 2004-07-05 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Nr 0152/47/2004 z dnia 2004-07-05 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Nr 0152/46/2004 z dnia 2004-06-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/45/2004 z dnia 2004-06-17 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śląski.


Nr 0152/44/2004 z dnia 2004-06-16 w sprawie: zmiany trybu sprzedaży lokalu mieszkalnego.


Nr 0152/43/2004 z dnia 2004-06-16 w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych .


Nr 0152/42/2004 z dnia 2004-06-15 w sprawie: ustalenia zakresu obowiązków członków komisji przetargowej .


Nr 0152/41/2004 z dnia 2004-06-15 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.


Nr 0152/40/2004 z dnia 2004-06-11 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 r.


Nr 0152/39/2004 z dnia 2004-06-09 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/38/2004 z dnia 2004-06-09 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Nr 0152/37/2004 z dnia 2004-06-04 w sprawie: zmiany zarzadzenia Nr 0152/34/04 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 13 czerwca 2004 r.


Nr 0152/36/2004 z dnia 2004-06-02 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Nr 0152/35/2004 z dnia 2004-05-25 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzowie Śląskim.


Nr 0152/34/2004 z dnia 2004-05-17 w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ktore bedą przeprowadzone 13 czerwca 2004 roku.


Nr 0152/33/2004 z dnia 2004-05-14 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 rok.


Nr 0152/32/2004 z dnia 2004-05-12 w sprawie: dokonania zmiany budżetu Gminy na 2004 rok.


Nr 0152/31/2004 z dnia 2004-05-10 w sprawie: ogłoszenia wykazu mieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/30/2004 z dnia 2004-05-05 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 rok.


Nr 0152/29/2004 z dnia 2004-05-05 w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.


Nr 0152/28/2004 z dnia 2004-05-04 w sprawie: powołania Pani mgr Joanny Erd na Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Nr 0152/27/2004 z dnia 2004-04-30 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. oraz ustalenia regulaminu jej pracy.


Nr 0152/26/2004 z dnia 2004-04-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok


Nr 0152/25/2004 z dnia 2004-04-21 w sprawie: powołania komisji odbioru inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Gorzów Śl.-Więckowice, Pawłowice, Kozłowice, Jamy. Etap II-Pawłowice-Kozłowice.


Nr 0152/24/2004 z dnia 2004-04-21 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przezaczonej do dzierżawy


Nr 0152/23/2004 z dnia 2004-04-19 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śląskim


Nr 0152/22/2004 z dnia 2004-04-19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu mieszkalnym pani Grażyny Gmur


Nr 0152/21/2004 z dnia 2004-04-19 w sprawie: znian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2004 rok.


Nr 0152/20/2004 z dnia 2004-04-14 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śląski


Nr 0152/19/2004 z dnia 2004-04-14 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Nr 0152/18/2004 z dnia 2004-03-31 w sprawie: ustalenia stawek bazowych czynszu za lokale mieszkalne i socjalne na terenie gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/17/2004 z dnia 2004-03-29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/16/2004 z dnia 2004-03-29 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/15/2004 z dnia 2004-03-29 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/14/2004 z dnia 2004-03-29 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/13/2004 z dnia 2004-03-18 w sprawie: rozwiązania, zawarcia oraz przedłużenia umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/12/2004 z dnia 2004-03-18 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004


Nr 0152/11/2004 z dnia 2004-03-17 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gorzowie Śl.
Nr 0152/10/2004 z dnia 2004-03-17 w sprawie:
przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.Nr 0152/9/2004 z dnia 2004-02-27 w sprawie:
przedłużenia umowy dzierżawy na grunt komunalny stanowiący własność Gminy Gorzów Śl.Nr 0152/8/2004 z dnia 2004-02-27 w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.


Nr 0152/7/2004 z dnia 2004-02-19 w sprawie: określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.


Nr 0152/6/2004 z dnia 2004-02-19 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego w Krzyżanowicach 25 stanowiącej własność gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/5/2004 z dnia 2004-02-19 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży


Nr 0152/4/2004 z dnia 2004-02-02 w sprawie: odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.


Nr 0152/3/2004 z dnia 2004-01-07 w sprawie: powołania Pani mgr Joanny Erd na pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Nr 0152/2/2004 z dnia 2004-01-07 w sprawie: prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim oraz zewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych


Nr 0152/1/2004 z dnia 2004-01-02 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pawłowicach stanowiącej własność gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/114/2003 z dnia 2003-12-30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/113/2003 z dnia 2003-12-30 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania.


Nr 0152/112/2003 z dnia 2003-12-30 w sprawie: przeprowadzenie spisu z natury materiałów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie, papierów wartościowych.


Nr 0152/111/2003 z dnia 2003-12-29 w sprawie: odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.


Nr 0152/110/2003 z dnia 2003-12-23 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/109/2003 z dnia 2003-12-17 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/108/2003 z dnia 2003-12-15 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/107/2003 z dnia 2003-12-11 w sprawie: odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.


Nr 0152/106/2003 z dnia 2003-12-08 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność gminy.


Nr 0152/105/2003 z dnia 2003-12-03 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność gminy.


Nr 0152/104/2003 z dnia 2003-11-28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/103/2003 z dnia 2003-11-27 w sprawie: odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.


Nr 0152/102/2003 z dnia 2003-11-19 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/101/2003 z dnia 2003-11-19 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/100/2003 z dnia 2003-11-19 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność gminy.


Nr 0152/99/2003 z dnia 2003-11-19 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/98/2003 z dnia 2003-11-19 w sprawie: dokonania zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/97/2003 z dnia 2003-11-17 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/96/2003 z dnia 2003-11-06 w sprawie: Zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/95/2003 z dnia 2003-11-05 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/94/2003 z dnia 2003-10-30 w sprawie: Zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/93/2003 z dnia 2003-10-30 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/92/2003 z dnia 2003-10-20 w sprawie: : Ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność gminy


Nr 0152/91/2003 z dnia 2003-10-16 w sprawie: : Zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/90/2003 z dnia 2003-10-16 w sprawie: Odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowicach


Nr 0152/89/2003 z dnia 2003-10-10 w sprawie: : Przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.


Nr 0152/88/2003 z dnia 2003-10-09 w sprawie: Przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. (środków trwałych, pozostałych środków trwałych).


Nr 0152/87/2003 z dnia 2003-10-08 w sprawie: Przedłużenia umowy dzierżawy na grunt komunalny stanowiący własność Gminy Gorzów Śl.


Nr 0152/86/2003 z dnia 2003-10-06 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/85/2003 z dnia 2003-09-29 w sprawie: Zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/84/2003 z dnia 2003-09-29 w sprawie: Dokonania zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/83/2003 z dnia 2003-09-15 w sprawie: Ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowicach, stanowiącej własność gminy


Nr 0152/82/2003 z dnia 2003-09-15 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/81/2003 z dnia 2003-09-15 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/80/2003 z dnia 2003-08-29 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Nr 0152/79/2003 z dnia 2003-08-29 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Nr 0152/78/2003 z dnia 2003-08-29 w sprawie: Zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok


Nr 0152/77/2003 z dnia 2003-08-26 w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu mieszkalnym Pana Huberta Kozioł w Gołej 12 (w byłej Szkole Podstawowej).


Nr 0152/76/2003 z dnia 2003-08-27w sprawie: Odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Jastrzygowicach.


Nr 0152/75/2003 z dnia 2003-08-25 w sprawie: Odstąpienia od organizowania dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej


Nr 0152/74/2003 z dnia 2003-08-20 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/73/2003 z dnia 2003-08-19 w sprawie: Zmiany składu osobowego komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 0153/4/2002 z dnia 10.07.2002 r z późn. zmian.


Nr 0152/72/2003 z dnia 2003-08-12 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Nr 0152/71/2003 z dnia 2003-08-12 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Nr 0152/70/2003 z dnia 2003-08-04 w sprawie: Przedłużenia umów dzierżawy na grunt komunalny stanowiący własność Gminy Gorzów Śl..


Nr 0152/69/2003 z dnia 2003-07-25 w sprawie: Zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/68/2003 z dnia 2003-07-24 w sprawie: Ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego , wyodrębnionego w budynku znajdującym się w Pawłowicach nr 54.


Nr 0152/67/2003 z dnia 2003-07-24 w sprawie: Dokonania zmiany budżetu gminy na 2003 rok.


Nr 0152/66/2003 z dnia 2003-07-24 w sprawie: Ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzygowicach.


Nr 0152/65/2003 z dnia 2003-07-14 w sprawie: Przystąpienia do konkursu "Piękna Wieś Opolska 2003" oraz rozpisania konkursu na terenie Gorzów Śląski.


Nr 0152/64/2003 z dnia 2003-07-14 w sprawie: Prawa pierwokupu nieruchomości połozonych w Kobylej Górze.


Nr 0152/63/2003 z dnia 2003-07-14 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nr 0152/62/2003 z dnia 2003-07-14 w sprawie: Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy.


Nr 0152/61/2003 z dnia 2003-07-08 w sprawie: Zmiana zarządzenia Nr 0152/60/2003 z dnia 2003-07-01 w związku z upoważnieniem Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gorzów Ślaski z dnia 2003-07-07.


Nr 0152/60/2003 z dnia 2003-07-01 w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postęppowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Nr 0152/59/2003 z dnia 2003-07-01 w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postęppowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Nr 0152/58/2003 z dnia 2003-07-01 w sprawie: Przedłużenia umów dzierżawy na grunt komunalny stanowiący własność Gminy Gorzów Śląski.


Zarządzenia Burmistrza, dodana 2003-07-22

Do pobrania